Håper fremdeles på doublehanded mix i OL

World Sailing fikk støtte på dagens rådsmøte.

Council (Rådet) er World Sailings høyeste beslutningsorgan. De 33 medlemmene hadde idag digitalt møte for å votere over styrets alternative forslag til Doublehanded Mixed Offshore event i Paris OL 2024 som i første omgang er avslått av IOC. I et brev til World Sailing datert 12. april og signert av IOCs sportsdirektør Kit McConnell ble forbundet bedt om å fremkomme med alternative forslag for å opprettholde den 10. medaljen i OL.

Enighet om ni medaljer

IOC og World Sailing er enige om følgende klasser til 2024: 49er M, 49erFX K, ILCA 6 (Laser radial) K, ILCA 7 (Laser standard) M, Nacra17 Mixed, Kite stafett mixed, 470 Mixed, Seilbrett foil M og K, i alt ni disipliner.

Stemte over alternativ

Som alternativ til doublehanded mixed hadde styret, basert på innstillinger fra event- og equipment komiteen bedt rådet om å stemme på det ene av to forslag: splitte opp kite mixed stafett til egen dame og herreklasse, eller splitte opp 470 mixed på tilsvarende måte.

Ekstra medalje til kiterne

Stemmegivingen viste et overveldende flertall for å gi en ekstra medalje til kiterne ved å dele klassen i to, en for kvinner og en for menn. Dette blir forslaget som IOCs executive commission skal ta stilling til 12. juni. IOC vil også måtte behandle på nytt forslaget om doublehanded mixed, noe som stadig er World Sailings preferanse. Formatet er nå forslått endret slik at baneområdet det skal seiles på er betydelig mindre enn tidligere foreslått. Klarer man å snu IOC i denne saken vil Kite eventet tilbakeføres til mixed stafett.

Gjelder bare for 2024

Det ble understreket at voteringen i dag gjelder bare for 2024, og at disiplinene for 2028 skal velges på nytt.