Heffermehl i valgkamp

Som en av 15 kandidater skal han kjempe for plass blant åtte styremedlemmer. Da gjelder det å få frem sakene sine.

Publisert

Jørgen Stang Heffermehl har til nå vært lite synlig i internasjonal seilsport. Han har tidligere ikke hatt verv i det internasjonale seilforbundet. Hans manglende erfaring her kan bli brukt mot ham av konkurrentene. Selv mener han det er en stor fordel at han ikke har bindinger hverken til mennesker, forbund og klasser, og at det World Sailing trenger akkurat nå, er en som kan se på organisasjonen med friske øyne og ta i der det trengs.

JØRGEN STANG HEFFERMEHL.
JØRGEN STANG HEFFERMEHL.

Det han mangler av internasjonal erfaring tar han igjen nasjonalt, med formannsverv i KNS og snart fire år som president i Norges Seilforbund, en organisasjon han tok over i finansiell krise, ikke helt ulik den situasjon World Sailing befinner seg i nå. Om han blir valgt vil han måtte ta tak i en finansiell snuoperasjon der både kontorleien i London og de øvrige kostnadene i forbundet må gjennomgås grundig for å få til nødvendige besparelser.

Hans 40 årige erfaring som advokat har gitt ham både ledererfaring på styrenivå og kompetanse til å reforhandle inngåtte kontrakter. Denne erfaringen skal komme ham til nytte dersom han blir den første nordmann i Wold Sailing styre, ved siden av Kong Harald som er ærespresident. Jørgen Stang Heffermehl er Seilmagsinets lørdagsgjest.

Visepresident kandidater:

Avstemningen foregår elektronisk mellom 9. og 16. oktober. Dersom det er stemmelikhet mellom kandidatene vil det bli ny avstemning mellom 1. og 4. november. Ellers blir både president og visepresidenter kjent 1. november.