Kamp for Starbåten på ISAFs halvårsmøte

Toget er gått for Starbåten for OL i 2012, men klasseklubben har lyktes tidligere med å komme tilbake i OL. Nå forsøker man igjen.

Publisert

Den viktigste saken på ISAF Mid-Year Meeting i St Petersburg, 4.-8. mai er hvilke ti klasser som skal delta i OL i 2016. Listen som ble vedtatt under årsmøtet i Hellas ifjor kommer trolig under strekt press på det kommende halvårsmøtet.

Hele 35 forslag på endringer er kommet fra nasjoner eller klasseklubber, og de fleste peker på kjølbåt for herrer som til nå ikke står på denne listen. Det at det ikke er laget plass til en kjølbåt i det olympiske programmet blir av mange sett på som en drastisk kursendring for seiling som olympisk idrett.

Starklassen vil være godt synlig i St. Petersburg for å promotere seg for OL i Rio i 2016.  Tidligere OL mester Mark Reynolds (USA) leder kontingenten og har allerede gjort offentlig hvilke poenger han akter å ta opp under konferansen. 

- OLs herreklasse for kjølbåter er seilsportens viktigste gren.

- Verdens beste seilere deltar i denne.

- Størst media- og publikumsinteresse.

- Mest diversifisert, vekt, alder og dyktighet.

- Høy grad av popularitet, høy verdi.

Det er opptil medlemslandene i ISAF og ISAF komiteene og vedta utstyr (båttyper)  for hvert OL. Utfordringene ligger gjerne i å skille mellom hva som er godt for seilsporten og hva hvert land selv ønsker.

Her er den forløpige listen:

Type - Båt

Brett eller kite herrer - ikke bestemt

Brett eller kite damer - ikke bestemt

Enmannsjolle herrer - Laser

Enmannsjolle damer - Laser Radial

Enmannsjolle 2 herrer - Finnjolle

Skiff herrer - 49er

Skiff damer - ikke bestemt

Kjølbåt damer - Elliott 6m

Blandet flerskrog - ikke bestemt

Blandet tomannsjolle (spinnaker) - 470

I en kommentar til Seilas, sier det norske councilmedlemmet Stig Hvide Smith:

- Selvfølgelig er det OL klassene samt spørsmålet om hyppighet av VM som er viktigst på dagsorden. Begge spørsmål er viktige.

Av alle slates tror Gruppe G der Norge deltar pt. at det er størst sannsynlighet for at slaten til UK går gjennom. I såfall blir det 470 for både menn og kvinner mens women match forsvinner igjen. Women match har dessverre blitt en snever greie fordi Council valgte Elliott som er altrfor dyr, og igjen dannet grunnlaget for et

altfor dyrt format. Følgelig er det ikke mange MNAs som deltar i det opplegget.

Det gledelige ved UK-slaten er at skiff for damer i såfall kommer inn, mens det

triste er at Staren da forblir ute, -men man kan nok ikke få i pose og sekk.

Det å satse alt politisk arbeid på en "ideell!" slate som ikke går gjennom blir

selvfølgelig bortkastet. Følgelig er det ikke sikkert at man til sist stemmer på den slate som man mener er best. Ganske enkelt fordi denn ikke kommer gjennom. Da er det bedre å stemme på en annen brukbar slate som kan vinne.

Gruppe G hadde møte i april og vi tok ikke stilling til hvilken slate vi endelig støtter. Det er en del strategiske føringer som ligger til grunn for dette. Videre blir Eventskomiteens innstilling viktig for oss (selv om Council ikke alltid hører på denne).

Endelig avgjørelse/innstilling om slate-støtte vil bli gitt internt torsdag 5.5 som følge av de strategiske bevegelser som har funnet sted under møtet i Events komiteen der Bjørn Lofterød er norsk representant.

Powered by Labrador CMS