Ken Read
Ken Read

Vil fjerne utsettelsesflagget

Ken Read vil gjøre det enklere å kappseile

Publisert

På gårsdagens årsmøte i Norges Seilforbund deltok Ken Read i et innslag om hvordan man kunne øke deltakelsen i kappseilas. Read er foruten øverste leder av North Sails, en kjent seiler med flere Volvo Ocean Race bak seg og akkurat nå aktuell som kommentator under Seilasene om America's Cup. Han har også ved flere anledninger vært Seilmagasinets gjest som en del av bladets dekning av seilasene i New Zealand.

Få bort utsettelsesflagget

I går ble han spurt om hva han mente skulle til for å øke deltakelsen i lokale regattaer, og han hadde flere interessante råd. Blant annet mente han at utsettelsesflagget må bort. Er starten kl 1300 i henhold til programmet, så starer man kl 1300 så sant det er bevegelse i båtene. Når det er sagt mente han at det med dagens gode værprognoser er mulig å vite med ganske stor sannsynlighet når på dagen det er de beste vindforholdene. Han mener man bør starte når dissse er best, uansett om det er sent eller tidlig på dagen. Dette må man kunne meddele deltakerne via SMS dagen før. På den måten vil man begrense ventetiden på sjøen og seilerne kan bruke resten av dagen til andre aktiviteter.

Perfekt er ikke det beste

Ken Read mente at betydningen av å ha den perfekte regattabanen er overdrevet. Har man først lagt en startlinje er det bedre å få seilerne avgårde en det er å flytte merkene på grunn av en vindkantring rett før start. De beste vinner uansett sier han. Han vil gjerne tilbake til det enkle der man gjerne kan runde faste merker og starte på lens eller slør. En av grunnene til at han elsket Volvo Ocean Race var at han var lei av de monotone kryss/lens banene.

Benytt moderne teknologi

Foruten å fremheve dagens meteorologer og bedre måter å kommunisere med seilerne på, pekte Read på at det idag finnes rundingsbøyer som ikke trenger oppankring og som er selvmanøvrerende. Om disser er kostbare i anskaffelse sparer man fort inn merkostnadene ved at man trenger færre folk og merkebåter.

Pandemiens fordeler

Man kan ikke si at Covid19 har bragt mye godt med seg, men for seilsporten har det medført mindre reising og større deltakelse i lokale regattaer. Dette har styrket lokalmiljøene og seilerne har spart tid og penger på reiser. Når tilstanden er tilbake til det mer normale vil det kanskje vise seg at lokalforeningene er bedre rustet enn tidigere til å gjennomføre gode regattaer.

Pass på det sosiale

Seiling skal være moro, sier Ken Read, og da tenker han ikke bare på det som skjer på sjøen. Det må være naturlig for seilerne å samles på land etter seilas og han mener foreningene bør bli flinkere til å lage gode aftersail tilbud. Dette syn delte også Magnus Hedemark da han senere uttrykte hva han mener er viktig for et godt arrangement.