Redningsplanke for World Sailing

IOC vil neppe la noen av de 33 idrettsforbund som er representert i OL gå under.

Publisert Sist oppdatert

Nettstedet «Insidethegames» som spesialiserer seg på OL stoff henviser idag til samtaler mellom det internasjonale seilforbundet og IOC som kan føre til at World Sailing kommer velberget gjennom året.

I budsjettene som ble presentert for årsmøtet i november 2019 hadde World Sailing beregnet et overskudd i 2020 på ti millioner pund basert på forventningen om en utbetaling fra IOC etter lekene i Tokyo på 12.24 millioner pund. Uten denne utbetalingen fra IOC vill World Sailing gå på et underskudd for året på mer enn to millioner.

World Sailing hadde også beregnet en negativ kontantstrøm i perioden mellom januar og september på mellom seks og 700.000 pund, noe de hadde dekket opp ved å ta opp et lån med sikkerhet i World Sailing Investment Trust, et fond Arve Sundheim i sin tid bygget opp.

Søker hjelp hos IOC

- Vi søker nå IOC om en form for bro-finansiering, sa Kim Andersen til Seilmagasinet sist helg, og gjentar dette idag til insidethegames. - Det er mange usikkerhetsmomenter, innrømmer Andersen som sier at man er avhengig av hjelp fra IOC eller andre kilder.

World Sailing og andre idrettsforbund som har hoveddelen av sine inntekter fra IOC, håper nå på en kriseplan. Hele 60 prosent av inntektene til World Sailing kommer fra IOC så det er lett å tenke seg at inntektene herfra er kritisk for videre drift.

Må kutte kostnader

John Coates som leder IOC Coordination Commission for Tokyo 2020 har idag lovet at man vil hjelpe særforbundene slik at ingen av dem vil gå under. Man forhandler nå med de enkelte forbund på en «case by case» basis, men den sentrale IOC mannen Dick Pound varslet at forbundene selv må foreta store kostnadsreduksjoner før de kan regne med å motta midler. World Sailing forhandler derfor blant annet med husverten om å få redusert husleien som ligger på mer enn en halv million pund årlig.

Seilmagasinet har sjekket med utleieren av kontorene World Sailing tidligere hadde i Southampton. De har vært ledige siden seilforbundet flyttet ut og etter en større oppussings prosess er de samme lokalene nå til leie for 200.000 pund, altså mindre enn 2/5 av husleien i London. I tillegg er arbeids lønningene i Southampton vesentlig lavere enn i London, så det hadde vært mye å spare om World Sailing hadde blitt værende i sine gamle kontorer. I tillegg til husleien er mer enn en million pund i relokaliserings- kostnader gått tapt