Kim Andersen har god advokathjelp
Kim Andersen har god advokathjelp

Advokater mot frivillige

Rått parti i World Sailing.

Publisert Sist oppdatert

Ingen president i det internasjonale seilforbundet har hatt flere disiplinærsaker mot seg enn den avgåtte presidenten, Kim Andersen. Og ingen har heller brukt advokater så mye som Andersen. Som president i World Sailing har han hatt tilgang på fri advokathjelp, takket en forsikringspolise forbundet har tegnet, men ingen vet hvor mange penger som har gått med til å forsvare Andersen, og hvem som til syvende og sist har tatt regningen. Ingen vi si noe om dette, men daglig leder i World Sailing, David Graham informerte om at forbundet hadde hatt uvanlig høye advokatregninger da regnskapet for 2020 ble presentert for medlemmene tidligere i år.

Tre saker mot seg

Kim Andersen har fått behandlet tre saker mot seg hittil, påstand om juks med stemmene under avstemningen om OL klassene til 2024, juks med underskrifter i et brev til videojournalisten Tom Ehman, og den såkalte TSE saken der Andersen gikk inn på en kontrakt med konsulentselskapet TSE uten å informere styret. I disse sakene ble Andersen frifunnet på grunn av bevisets stilling i den første. I den andre fikk han en advarsel, men saken er anket uten at vi per idag vet om denne er behandlet, og det eventuelle utfallet av den. I TSE saken fikk Andersen en dom mot seg avsagt av den uavhengig oppnevnte dommeren, Laurence Burger, men saken ble reist på ny og et panel bestående av fire personer i World Sailings etikk kommisjon frikjente Andersen basert på nye vitneutsagn fra Andersen selv og et tidligere styremedlem som panelet fant troverdig.

Sak mot komitémedlemmer

I disse dager skal det behandles en sak der Kim Andersen har innklagd den tidlige lederen av etikk ommisjonen Dieter Neupert og tidligere kommisjonsmedlem og nå visepresident i IOC, Ng Ser Miang. Grunnoaget for klagen er at Neupert og Ser Miang angivelig skal ha brutt World Sailing etikk regler. (Code of Ethics)

Dyre advokater mot frivillige

I alle disse sakene har Kim Andersen hatt full juridisk støtte fra Londonadvokatene Mills & Reeve. Hva det har kostet kan en jo bare forestille seg når man vet at advokater i London tar mange tusen kroner i timen. Mot seg har disse advokatene frivillige som har brukt av sin egen tid på å hevde sine saker. Den eneste som har vært betalt er Ethics Officer i TSE saken, Laurence Burger som har mottatt honorar fra World Sailing, et honorar som i følge henne selv ikke står i forhold til arbeidsmengden saken har medført. Særlig i ankesaken har det gått med mye tid som ikke er godtgjort.

Rått parti

I disse sakene er det oppstått spørsmål om hvordan rettssikkerheten i forbundet er ivaretatt. Det synes åpenbart at tillitsvalgte i et forbund som uten unntak jobber uten godtgjørelse, og som har vanlige jobber til daglig, har lite å stille opp med mot et kobbel av rutinerte advokater. Etter en runde eller to i forbundets rettsapparat er det klart at de frivillige verken har tid eller midler til å forfølge en sak. For en som har fri tilgang på juridisk hjelp er det derfor bare et tidsspørsmål før motparten gir seg og velger å bruke tiden på det de egentlig er valgt for å ivareta seilsportens beste.