World Sailing president Kim Andersen

Holdt PR-avtale hemmelig

World Sailing presidenten signerte millionkontrakt med PR-byrå uten å informere styret.

Publisert Sist oppdatert

Allerede få uker etter at han var valgt til president i World Sailing signerte Kim Andersen en avtale verdt mer enn 200.000 pund (ca NOK 2,6 millioner) med PR-firma TSE Consultant. Kontrakten ble signert 24. november og allerede i desember 2016 ble de første utbetalingene til TSE foretatt, uten styrets vitende. Først etter at World Sailing Audit Committee, et organ som blant annet er satt til å følge med på forbundets inn- og utbetalinger, oppdaget overføringene til TSE et stykke ut i 2017, ble styret informert om saken. Utbetalinger over en viss størrelse krever to signaturer og det er grunn til å tro at signaturen ved siden av Kim Andersens tilhørte CEO Andy Hunt ettersom det er klart at det ikke var noen i styret som var Andersens co-signator.

Skulle ha vært på anbud

Det er også på det rene at oppdraget ble tildelt TSE uten konkurranse fra andre til tross for at WS regelverk tilsier at oppdrag av denne størrelsesorden skal legges ut på anbud. Ifølge opplysninger Seilmagasinet sitter på har TSE aldri avlagt noen rapport om det arbeid som er utført for WS, og ingen i administrasjonen eller styret skal noen sinne ha møtt folk fra TSE.

Reiser flere spørsmål

Hendelsene reiser flere spørsmål. Hvorfor skulle President Andersen holde denne kontrakten hemmelig overfor resten av styret? Er det rimelig å tro at det var mulig å fremforhandle avtalen med TSE på den korte tiden fra valget i november 2016 frem til kontraktstegning 24. november, eller er det grunn til å tro at forhandlingene om denne avtalen startet før Kim Andersen ble valgt? Det antydes fra flere hold at TSE Consultants bisto i Andersens valgkamp, uten at det har lyktes Seilmagasinet å for bekreftelse på dette og hvordan oppdraget i så fall ble betalt.

Ingen kommentar

Seilmagasinet har vært i kontakt med Lars Haue-Pedersen, managing director, sports practice i selskapet bcw | burson cohn & wolfe som TSE Consultans er en del av. Han har satt oss videre til Tanya Heimlich-Ng Yuen som er ansvarlig for oppdraget til World Sailing og som også var til stede som observatør under valget i 2016, altså før Kim Andersen ble valgt. Hun var i utgangspunktet villig til å snakke med Seilmagasinet, men da hun oppdaget at det var en journalist i den andre enden av røret, avsto hun fra å kommentere forholdet.

Hvorfor nå

Grunnen til at denne saken reises nå, mer enn tre år etter de aktuelle hendelsene, er at den er med på å belyse årsaken til World Sailings sørgelige økonomi, sammen med flyttingen av kontoret og flere andre saker. Nesten alle Seilmagasinet har snakket med mener at denne saken reiser mange ubehagelige spørsmål, først og fremst til Kim Andersen, men også til styret som ikke har tatt tydeligere tak. Årsaken kan være at det under Kim Andersen og Andy Hunts regime ble innført en mangel på åpenhet som satte styret utenfor i mange viktige saker som de burde ha hatt innsyn i.

Flere saker

Flere saker Seilmagasinet har tatt opp i den senere tid kan ha betydning for Kim Andersens fremtid som internasjonal seilerpresident. Det startet med brevsaken der det ble påvist at World Sailing hadde påført visepresidentene Scott Perry og Gary Jobsons underskrifter på et brev ingen av dem hadde godkjent, til videobloggeren Tom Ehman. Denne saken ble i forrige uke fremmet som en direkte klage på Kim Andersen overfor World Sailings Ethics Commission. Andersen har også tidligere hatt en sak mot seg i Ethcis Commission, men denne ble imidlertid avvist. Seilmagasinet avslørte også at det var Kim Andersen selv, eller noen på vegne av presidenten, som avslo å forlenge leieavtalen på kontorene i Southampton. Kim Andersen hadde tidligere ved flere anledninger, blant annet i et intervju med Seilmagasinet, hevdet at lelekontrakten ble terminert av gårdeier og at World Sailing trengte en mer representativ adresse i London. Denne kontoravtalen vil påføre World Sailing merutgifter på minimum NOK 40 millioner over kontraktsperioden, og er av de de avtaler som World Sailing nå trenger å reforhandle for å overleve.