World Sailing President Kim Andersen
World Sailing President Kim Andersen

Seilerpresident i interessekonflikt

Kim Andersen erklærte ikke bånd til PR firma TSE da han signerte kontrakt.

Publisert Sist oppdatert

Kim Andersen bekrefter igjen at PR firmaet TSE bisto i presidentvalget i 2016. På direkte spørsmål fra delegaten David Sprague under det digitale "Townhall" møtet tidligere i uken bekrefter Kim Andersen, også overfor Seilmagasinet, at TSE var en del av den danske delegasjonen som arbeidet for å få ham valgt til president i World Sailing og for å erstatte den sittende presidenten Carlo Croce. Ifølge Andersen bisto TSE den danske olympiske komité og Dansk Seljunion som koordinator og oversetter og regningen var betalt av disse. TSE var derimot ikke involvert i å utarbeide Andersens kampanjemanifest slik det har vært hevdet. Dette er blant annet også bekreftet i et intervju Council medlem og visepresident i den danske olympiske komité, Hans Natorp har gitt Øyvind Bordahl i Baadmagasinet.dk. Selv om mange har vært kritiske til å benytte et PR byrå i valgkampsammenheng, er det ikke noe ulovlig i det danskene har foretatt seg. Det er fullt legitimt at et nasjonalt forbund engasjerer seg i valgkampen for sin kandidat.

Conflict of interest

Likevel fremgår det at Andersen blir bragt inn i en alvorlig interessekonflikt da han få uker etter å ha tiltrådt som World Sailing president engasjerer TSE til et større oppdrag for World Sailing uten å forelegge dette for styret, eller legge oppdraget ut på anbud, som begge ifølge visepresident Scott Perry er i strid med World Sailings direktiver. Avtalen undertegnes av TSE 24. november 2016, av Andersen og forbundets generalsekretær Andy Hunt noe senere.

I World Sailings første styremøte med den nye presidenten, avholdt i Dubai 10. og 11. desember 2016, blir hvert av styremedlemmene avkrevd en erklæring som avklarer mulige kilder til interessekonflikter. Dette er saker der medlemmene må tre til side under behandlingen. I erklæringen fra Andersen heter det at han ikke har bindinger til Dansk Seijlunion, men at han er formann i valgkomiteen for KDY, Kongelig Dansk Yachtklub. Ikke ett ord er nevnt om TSE, noe som er årsaken til at det idag arbeides med å klage Kim Andersen inn for World Sailings Ethics Commission, den andre klagen på Andersen på kort tid. Den første, der det er snakk om forfalskning av signaturer, er for tiden under behandling.