World Sailing
World Sailing

Stadig uro over Andersens saker i World Sailing

Flere saker ennå ikke avsluttet

Publisert

Mer enn fire måneder siden Kim Andersen tapte presidentvalget i World Sailing hersker det uklarhet om sakene mot han i forbudets etikk kommisjon. Disse sakene har gjort det vanskeligere å behandle etter at etikk kommisjonen som var innstilt av styret i september ble tvunget til å gå at etter et brev fra CEO David Graham 20. november. Det finnes ingen dokumentasjon på styrevedtak bak dette brevet og oppnevnelsen av en ny kommisjon der blant andre Norges Arve Sundheim er oppnevnt, skjedde ikke før et styremøte i desember. Likevel gjorde styret gjeldende at kommisjonen ikke var beslutningsdyktige etter at fire av kommisjonens medlemmer trakk seg som en følge av David Grahams brev.

Underskriftene

Situasjonen i dag vedrørende de forskjellige klagene på Andersen er at når det gjelder sak nummer to om bruk av visepresidentenes underskrifter uten deres samtykke, er den dømt og avsluttet. Likevel har etikk kommisjonen gitt Andersen og hans advokater anledning til å fremme en anke til tross for at ankefristen er betydelig overskredet. Anken er basert på at den daværende etikk kommisjonen ikke var fulltallig og på et brev fra en aker på Bermuda som skal ha observert saksordfører Josep Pla i samtaler i lobbyen på IOCs hovedkvarter i Lausanne med Andersens konkurrerende presidentkandidat Gerardo Seeliger og IOC visepresident NG Ser Miang som også på det tidspunkt var medlem i etikk kommisjonen. Seeligers tilsvar på akerens brev skal ikke være tatt med i saksmappen. Når det gjelder antall medlemmer i etikk kommisjonen på det aktuelle tidspunkt da klager be fremmet, var kommisjonen fulltallig med unntak av presidenten i det franske seilforbundet Nicolas Henard. To andre medlemmer av kommisjonen trakk seg etter at dommen forelå, og som gikk ut på å gi Kim Andersen en advarsel, men med svært kritiske bemerkninger fra Josep Pla, som for øvrig Kim Andersen tidligere uttrykkelig hadde bekrefter som habil.

Bacon rapporten

Det er kjent at World Sailings nye styre har søkt råd hos en uavhengig advokat som har fremlagt en rapport som konkluderer med at etikk kommisjonen har forbrutt seg mot sine plikte i henhold til regulation 8.14.8. https://www.sailing.org/tools/documents/2021RegulationsClean-[26818].pdf Denne rapporten, den såkalte Bacon rapporten er konfidensiell og har ikke vært gjort tilgjengelig for den avgåtte kommisjonen.

TSE saken

Når det gjelder sak tre som handler om Kim Andersen bruk av konsulentfirmaet TSE har den nye etikk kommisjonen under ledelse av Graham McKenzie besluttet å oppnevne en arbeidskomité på fire personer som skal fortsette behandlingen av denne saken etter saksordsfører Laurence Burgers rapport og hennes «Notice of Charge». Denne saken mot Andersen er fremmet av György Wossola fra Ungarn, mye basert på artikler fra Seilmagasinet som hadde gått grundig inn i saksforholdet. Til tross for at saken skulle vært ferdigbehandlet i god tid før World Sailings årsmøte og valg i begynnelsen av november, greide Andersen og hans advokater å trenere saken slik at Burgers rapport som konkluderte med flere brudd på World Sailings forskrifter, ikke ble kjent før etter valget.

Klagen fra Andersen

I en sak nummer fire har Kim Andersen og hans advokater innklaget den tidligere etikk kommisjonens leder Dr. Dieter Neupert og daværende kommisjonsmedlem Ng Ser Miang. Det er uklart hva som er bakgrunn for denne klagen, annet enn å bringe kommisjonen og to av dens medlemmer i vanry.

Complaint for misconduct

Dr. Dieter Neupert har i dag innlevert en «Complaint for Misconduct» mot Kim Andersen, styret i World Sailing og CEO David Graham der han blant annet hevder at Graham løy om bakgrunnen for hans «avskjedigelsesbrev» av 20. november og at det ikke eksisterer noe reelt grunnlag for å avsette etikk kommisjonen oppnevnt på styremøtet 9. september 2020, men som altså det nye styret avskjediget i et nytt styremøte 3. desember.

Likesom alle er grundig lei av Covid19, tror vi at det er mange i World Sailing som er lei av sakene mot en avgått president og som nå ønsker at tid og penger skal settes inn til så løse mer seilsportsrelaterte oppgaver.