World Sailing: Tap i etikk kommisjonen for Kim Andersen
World Sailing: Tap i etikk kommisjonen for Kim Andersen

Tap for Andersen

World Sailing etikk kommisjon konkluderer at Kim Andersen har forbrutt seg mot forbundets etiske regelverk

Publisert

I sak nummer tre mot Kim Andersen, den såkalte TSE saken som World Sailings etikk kommisjon nå har behandlet, har saksordfører Laurence Burger avlevert sin rapport. Selve rapporten er ennå ikke tilgjengelig, men kommisjonens leder Dieter Neupert har i sin årsmelding til World Sailing konkludert med at Andersen har brutt forbundets etikk kode ved å ha handlet uten styrets godkjennelse i ansettelsen av konsulentfirma TSE i et større oppdrag for World Sailing, kort tid etter at det samme selskapet utførte tjenester for Andersen i forbindelse med valgkampen forut for presidentvalget i 2016. Burger finner det godtgjort at TSE bisto Andersen i valgkampen, selv om tjenestene ble betalt for av Danmarks olympiske komité og Dansk Sejlunion.

Laurence Burger konkluderte at Kim Andersen har forbrutt seg mot World Sailings Code of Ethics. Etikk kommisjonen vil derfor fortsette med Case 3 i henhold til Regs. 3ó.13 - 36.17 for å vurdere mulig straffetiltak mot Andersen som altså er dømt etter den strengeste paragrafen i kommisjonens register.

Det gjøres oppmerksom på at Kim Andersen, assistert av et London basert advokatfirma kan anke dommen.

Søndag får vi vite hvem som blir World Sailings neste president.