SAMMENSLÅTT: NORC og NOR Rating har nå slått pjaltene sammen.
SAMMENSLÅTT: NORC og NOR Rating har nå slått pjaltene sammen.

NORC og NOR Rating smelter sammen

Klasseklubbene NORC og NOR Rating er blitt ett. Det ble nylig bestemt på NOR Ratings årsmøte.

Publisert Sist oppdatert

– Sammenslåingen vil nok ikke bety så mye i praksis; jeg tror ikke seilerne vil merke så mye. Vi har allerede samarbeidet en stund i og med at NOR Rating er en light-variant av ORC-måleregelen og NORC og NOR Rating er i samme «familie», sier Sverre G. Ellingsen, som var leder av NOR Rating og nå også er leder av den sammenslåtte klasseklubben.

I de siste årene har ikke aktiviteten i NORC vært så stor.

– Det har vel kun vært to ildsjeler som har holdt liv i NORC i den senere tiden, sier Ellingsen til SEILmagasinet.

Nye NM-regler

Den kanskje viktigste oppgaven NOR Rating-klasseklubben arver fra NORC, er å ivareta ORCI-NM og sørge for at det mesterskapet blir arrangert hvert år.

– I den forbindelse har vi satt ned en komité som jobber med et nytt NM-reglement, og noe av det viktigste der, er at vi vil jobbe for at de mest rettferdige måltall-alternativene blir benyttet. NM foregår på pølsebane, og da må vi benytte det måltallet som best ivaretar rettferdigheten på en pølsebane, sier Ellingsen.

Mer rettferdighet

I det hele tatt vil klasseklubben arbeide for å utnytte de mulighetene som ligger det ORC-baserte NOR Rating-systemet og de nye målebrevene som ble lansert i 2015, slik at regattaene blir så rettferdige som mulig, men uten at det blir for komplisert for brukerne. De nye målebrevene inneholder mer informasjon om den enkelte båts fartspotensiale, og de danner grunnlag for at en arrangør kan tilpasse konkurransen til de rådende forholdene. Målebrevene har rating-tall for lav, middels og sterk vind – og de har rating-tall for seiling på pølsebane med hovedsakelig kryss/lense-legger.

– I lengre havseilaser som for eksempel opplever mye vindstille, som en regatta som Seapilot 2Star, kan det være mer rettferdig å benytte Tid på distanse-formelen fremfor det vanlige Tid på tid-systemet, sier Ellingsen.

Et annet grep for å øke rettferdigheten er at Ellingsen anbefaller at regatta-arrangører samler båter med like egenskaper i egne klasser. Dette ble gjort under Seapilot 2Star i 2016, der såkalte «Open-inspirerte» båter ble samlet i en klasse og mer tradisjonelle «cruiser/Racere» i en annen.

Få seilere på årsmøte

Seilerne renner ikke akkurat over dørstokken til årsmøtene i NOR Rating – dette til tross for at det ikke er mye annet som vekker mer debatt i seilNorge enn målesystemer og måltall. 12 seilere var til stede da årsmøtet ble avholdt i oktober.

På årsmøtet fikk man høre at økonomien i klubben er noe svekket – etter at den i en årrekke har vært svært god. Nå har man tæret litt på reservene. Økte kostnader i forbindelse med at ORC-systemet benyttes og svak krone er hovedårsakene. ORC-regningen kommer i euro. Men klubben har fortsatt en egenkapital på ca. kr 100 000, noe klubbens styre vurderer for å være noe for lite til å kunne gi tilstrekkelig sikkerhet.

I prakis betyr det at målebrevet blir 100 kroner dyrere i 2017, men at det ikke vil bli noe ytterligere påslag i 2018. Fortsatt vil det være gratis målebrev til førsteårsseilere innen NOR Rating-systemet.

Det nye styret som ble valgt på årsmøtet, har pekt ut tre overordnete målsetninger for 2017:

  1. Arbeide til beste for medlemmene for å sikre gode betingelser for respittseiling
  2. Forsøke å gjøre systemene enklere og mer tilgjengelige for medlemmer og regattaarrangører
  3. Øke kostnadsfokus