Molde Seilforening

DAGENS JOLLENAUST: Nytt båthus og garderobebygg blir liggende ca 20 m til venstre fra dette på bildet.
LASERSEILERE I MS RIGGER NED: Nybyggene blir liggende ca 20 m bortenfor dagens naust, omtrent der F18-katamaranen på bildet ligger.

Venter på opprusting av seilsportanlegget

Molde Seilforening arbeider aktivt med planene om nytt båthus og garderobe for jolleseilerne.

Publisert Sist oppdatert

Molde Seilforenings klubbanlegg ligger sentralt plassert mot fjorden ved innkjøringen til Molde by. Bygningsmassen består av et klubbhus i god stand og et relativt lite naust til jolleutsyr.

Selve klubbhuset fungerer bra til sitt formål, det vil si møter, kurs, sammenkomster, utleie og så videre. Det foreningen mangler er garderobe til jolleseilerne og et båthus til jollene og tilhørende utstyr.

Det eksisterende naustet er alt for lite og trangt til formålet, man får til nød lagret noen av klubbens optimistjoller og noe utstyr til jolleparken. Dette medfører at alle større joller som Laser, RS Feva og lignende blir liggende ute gjennom hele året, for jollene brukes jo også vinterstid.

Dette er en åpenbar ulempe, jollene blir utsatt for vær og vind, samt eksos og veistøv fra hovedveien rett ovenfor. Fare for tyveri og hærverk er også til stede. En midlertidig plasthall blir vurdert satt opp. Man ser også tøff slitasje på selve klubbhuset når jolleseilerne skal inn dit for å skifte eller gå på toalettet. Våtsko og andre våte remedier tærer på gulv og innredning.

Molde Seilforening har i mange år arbeidet for å få utbedret anlegget med et større båthus på ca 110 kvm grunnflate og et eget garderobe­bygg på ca 80 kvm.

Det er også ønskelig med bedre forhold for sjøsetting av jollene. Slik det er nå er det høy risiko for riper og skader på jollene.

Et utvalg fra styret i Molde Seilforening arbeider med planene, og med på laget har de seniormedlem Henry Larsen som over flere perioder har vært engasjert i saken.

Larsen var også engasjert i utbyggingen av dagens anlegg, og har med det god og nødvendig erfaring rundt samarbeidet med Molde kommune som er grunneier.

Man har også fått inn partnere i form av sjøspeiderne og turistforeningen om et samtidig byggeprosjekt. Disse foreningene ønsker seg også egne naust til aktivitetene sine på nabotomten.

På årsmøtet 2018 fikk styret i Molde Seilforening fullmakt til å arbeide videre for å få byggesøknad godkjent og en finansieringplan klar. Prosjektet er også inne på Molde kommunes delplan for idrett og fysisk aktivitet, en forutsetning for å kunne søke tippemidler som del av finansiering.

Foreningen ser veldig frem til å få realisert dette byggeprosjektet. Vi har stor tro på at dette vil gi et løft for aktiviteten, særlig blant barn og ungdom, og at det vil gi økt rekruttering til jolleseiling og lignende vannsportaktivitet lokalt.