FREMTIDEN: Under Klubbkonferansen blir fremtidens seiling diskutert.

Laber interesse for seiltinget

Til helgen settes kursen for Norges Seilforbund. Interessen fra seilforeninger og klasseklubber for å styre virker overraskende lav.

Publisert Sist oppdatert

Seiltinget arrangeres hvert annet år, og på tinget møtes representanter fra alle landets seilforeninger og seilkretser for å gjøre de formelle vedtakene knyttet til hva NSF skal holde på med og prioritere i årene fremover, og hvem som skal styre forbundet frem til neste seilting i 2025.

Klubbkonferansen er et åpnere og lødigere forum der alle seilere og foreningsfolk i landet kan delta.

Forme morgendagen

Norges Seilforbund har store ambisjoner for klubbkonferansen lørdag, og skrev følgene i nyeste utgave:

«Hvordan man kan bidra til å skape seilglede for alle, vil være en rød tråd under konferansen der ulike innfallsvinkler vil bli presentert på scenen og diskutert. Innspillene, ideene og konklusjonene som blir belyst på klubbkonferansen, vil deretter garantert bli brakt videre inn i tingsalen dagen etter.

På den måten vil også det som skjer på klubbkonferansen, der alle kan delta, være med å prege vedtakene som skal gjøres – og da kanskje spesielt for strategi- og handlingsplanen som skal vedtas.»

Laber respons

Tross for at seiltinget holdes både fysisk og digitalt, så viser påmeldingen laber interesse. I skrivende stund er det 38 deltagere påmeldt, og åtte av disse sitter i Norges Seilforbunds styre. Så bare 30 representanter fra foreninger, seilkretser og klasseklubber har tenkt å påvirke Norges Seilforbundets fremtidige kurs. Med tanke på at det er 120 seilforeninger i Norge, så kan engasjementet beskrives som lavt.

Det er fremdeles muligheter til å delta. Siste frist å bli registrert som deltager er 9. mars.

Det er mer interesse for Klubbkonferansen lørdag. Da er det ventet opp mot 100 deltagere.


Du finner mer om arrangementet her.