Vil ha flere klubbeide båter

Det mener den nye KNS formannen vil være viktig for rekrutteringen.

Publisert

Siemens lederen Nils Klippenberg ble valgt til KNS' nye formann 24. mars, foreløpig for en to års periode. Han har gått gradene i tillitsmannsapparatet, som småbarnsfar på Ulabrand frem til han de siste årene har vært en del av foreningens styre og bidratt til at KNS i dag står så sterkt som den gjør, med et enormt frivillighets apparat, et velfungerende sekretariat, gode inntekter på havn og gjennom medlemskontingenter, samt et Ulabrand anlegg som i dag er landets største for barn og unge seilere.

For å holde på seilerne, og få flere nye til sporten ønsker Klippenberg flere klubbeide båter, og han vi gjøre noe for å skape et bedre aftersail tilbud for de voksne seilerne på Dronningen. Han er Seilmagasinets lørdagsgjest.

Nils Klippenberg
Nils Klippenberg