Påmeldingsavgiftene i regatta er for lave

Er vi i ferd med å ødelegge for oss selv når det gjelder regattaseiling? Den grunnleggende «regattaøkonomien» for seilforeninger som arrangerer regatta er utfordret. Dette kan på sikt få svært alvorlige konsekvenser.

Publisert Sist oppdatert

Konsekvensene gjelder ikke bare seilforeningene som arrangerer regatta, men for seilingen generelt. Det er seilingen som idrett som er på spill.

Seiling er en flott idrett og i KNS er vi stolte av å være et idrettslag med høyt aktivitetsnivå. Regattavirksomheten er en vesentlig bærebjelke i identiteten vår. Dette gjelder både i dag og i tiden fremover.

Vi kan dessverre konstatere at antallet regattaer både internasjonalt og i Norge er på vei nedover. Men har det noe å si?

Betyr det noe for oss hvorvidt seiling betraktes som en idrett i fremtiden?

Dersom medlemmene ikke bryr seg, og deltakelsen i regattaene fortsetter å gå ned, kan det jo hevdes at dette er en naturlig utvikling som vi ikke må gjøre noe med.

Men før vi drar denne konklusjonen og legger ned seiling som idrett, er det viktig å minne om konsekvensene dette vil få.

I dag har seiling, som mange andre idretter, en god del privilegier og fordelaktige støtteordninger som gjør det rimeligere å drive seilforeninger. Disse privilegiene vil bli borte. Det blir heller ikke enklere å rekruttere barn til sporten. Så helt grunnleggende vil nedleggelse av seiling som sport være ødeleggende for oss selv.

Det er mange årsaker til de senere års nedgang i antall regattaer og deltakere.

Mange erfarne seilere er mettet på regattaseiling, og føler at de ikke lenger har det samme behovet for å konkurrere og prestere på regattabanen.

Å både finne tid og ha personlig økonomi til å seile regatta, er en annen utfordring for mange i dag. Summen av disse to faktorene gjør at mulighetene for å seile regatta reduseres for dem det gjelder.

En nedadgående spiral. Færre regattaseilere og -båter påvirker økonomien for de seilforeningene som tidligere tjente godt på sine regattarrangementer.

NØDVENDIG: Generalsekretær i KNS, Anders Kristensen, tror ikke man kommer utenom økte påmeldingsavgifter.
NØDVENDIG: Generalsekretær i KNS, Anders Kristensen, tror ikke man kommer utenom økte påmeldingsavgifter.

Kravene når man arrangerer en regatta medfører høyere kostnader enn tidligere, samtidig som deltakerne også stiller med høyere forventinger til arrangementene. For å kompensere for manglende inntekter og høyere kostnader, spares det på serviceytelsene til de mange og engasjerte frivillige som stiller opp. Når frivillige ikke lenger føler at deres innsats blir verdsatt, synker motivasjonen til å stille opp neste gang det arrangeres regatta.

Den totale konsekvensen av de ovennevnte faktorene blir at regattaseilingen og seilforeningen som sådan havner i en nedadgående økonomisk spiral.

Motivasjonen for en forening til å ta på seg et nytt arrangement eller starte opp en ny regatta blir ikke større av en slik vond spiral. Hvis det i tillegg ikke blir «noe igjen» i form av økonomisk overskudd til den øvrige driften i foreningene, blir det svært vanskelig å finne motivasjon til å drive videre.

KNS har valgt, til tross for store underskudd i regattavirksomheten de siste årene, å opprettholde aktivitetsnivået på regattasiden.

Dette gjør vi fordi vi synes det er viktig for idretten og for foreningens identitet. De fleste skjønner nok at dette ikke kan fortsette i all evighet – selv for en forening som KNS. Det svir når Færderseilasen, som for inntil få år siden var en viktig inntektskilde, nå er blitt en utgiftspost for foreningen.

For å få Færderseilasen til å gå i pluss, har vi to muligheter: Vi kan enten øke inntektene eller redusere kostnadene.

Det siste blir vanskelig uten å ødelegge opplevelsen for deltakerne. Også sponsorene stiller høyere og høyere krav, samtidig som sponsorkronene sitter lengre inne enn noensinne for oss som arrangerer regattaer.

Må akseptere høyere avgifter. Vi må derfor spørre oss selv igjen: Er virkelig løsningen å heve påmeldingsavgiften for å øke deltakerantallet?

Det ser ut til at dette er den eneste realistiske løsningen, til tross for at dette klinger feil i ørene for de fleste av oss. Lysten til å øke avgiften sitter ganske så langt inne allerede.

På landsbasis er det heller ingen stemning for å øke påmeldingsavgiften til regattaer generelt.

KNS har vært avventende med å øke påmeldingsavgiften på regattavirksomheten de siste årene, til tross for reduserte inntekter.

Situasjonen tilsier nå at vi må endre denne holdningen, hvis vi skal unngå nedleggelse av regattavirksomheten på sikt. KNS har troen på fremtiden, men vi må passe oss for å ødelegge for oss selv og for seiling som idrett.

For å unngå dette må vi akseptere at det blir dyrere å seile regatta i fremtiden.