Kun to møtte på årsmøtet til Norlys
Kun to møtte på årsmøtet til Norlys

Kun to møtte på årsmøtet til Norlys

Det vil være å ta hardt i å si at det var et stort og entusiastisk fremmøte under årsmøtet til klasseklubben Norlys, som ble avholdt på Oscarsborg i Oslofjorden søndag.

Publisert

Foruten avtroppende og påtroppende styremedlemmer, samt kontrollkomiteens leder, satt det kun to fremmøtte i salen – samt SEILmagasinets utsendte. Tilsammen var det sendt ut over 3000 innbydelser per epost.

NY LEDER. Det til tross – agendaen ble fulgt punkt for punkt – noe som til syvende og sist endte opp med valg av Sverre G. Ellingsen som ny leder av klasseklubben. Avtroppende leder, Håvard Ravn Ottesen går inn som styremedlem, og han bidrar derfor ved å sikre kontinuiteten i styrearbeidet.

VIL BEDRE INFORMASJONEN. Nytt styremedlem ble også Halvor Aaslestad, som kom med en liten programerklæring før han ble valgt:

– Jeg ser på det som meget viktig å bedre forholdet til medlemmene av Norlys som vet veldig lite om hva som foregår i Norlys. Dette er noe jeg kommer til å ha et klart standpunkt til når jeg nå går inn i styret, sa han.

KVALIFISERTE. Den nye lederen i Norlys, Sverre G. Ellingsen, er utdannet skipsingeniør ved NTH (nå NTNU) med hydrodynamikk som spesialområde. Også Aaslestad har sin bakgrunn fra NTH med seilbåter som hovedoppgave – noe som blant annet har bidratt til at han har tegnet og bygd alle sine båter selv.

Sittende i styret, ved siden av Håvard Ravn Ottesen, blir Thorstein Tønnesson, mens Odd Ørnulf Stray er Norges Seilforbunds oppnevnte medlem.

UNDERSKUDD. Regnskapet for 2009 viser et underskudd på kr 118 000; litt bedre enn det budsjetterte underskuddet på kr 145 000.

KART OG TERRENG. Kontrollkomiteens leder, Petter Ringvold, påpekte at regnskapet viser at Norlys har betydelig aktivitet på områder som verken er beskrevet i Norlys’ formålsparagraf eller i handlingsplanen, og han oppfordret derfor det påtroppende styret om at det ble samsvar mellom formål og aktivitet. Blant annet stilte Ringvold et stort spørsmålstegn ved kr 50 000 i budsjettet som var avstatt til NORSK – Norske seileres sikkerhetskomité – som det ble tatt initiativ til å stifte av Norlys og NORC etter seiltinget i 2009 – da denne posten ble strøket i NSFs budsjett på seiltinget i 2009. En beslutning som førte til at leder av NSFs tekniske komité, Nils Nordenstrøm trakk seg der og da.

NESTE ÅRSMØTE. Selvfølgelig ble det svært mangelfulle oppmøtet diskutert, og det nye styret ble bedt om å legge neste årsmøte til en anledning eller et arrangement der flest mulig LYS-seilere er tilstede. Tanken bak å legge Norlys’ møte til Oscarsborg var å legge det i forlengelsen av Norges Seilforbunds kretsledermøte og fellesseminar, men alle – bortsett fra en delegat – reiste hjem før Norlys’ møte begynte.