Lav interesse for Seilforbundets Kretsmidler
Lav interesse for Seilforbundets Kretsmidler

Lav interesse for Seilforbundets Kretsmidler

NSF har tildelt fjorten klubber tilsammen kr 190.000,- fra NSFs Rekrutteringstilskudd for barn og ungdom. Interessen for Kretsmidlene har tydeligvis ikke vært like stor, ettersom forbundet sitter igjen med nesten halvparten av de øremerkede midlene selv.

Publisert

NSF mottok søknader til NSFs Rekrutteringstilskudd til Barn og Ungdom pålydende tilsammen 1 154 762,-. Det var kr. 190.000,- til utdeling. Disse klubbene og klasseklubbene får støtte: Askøy SF, Holmestrand SF, KNS, Larvik SF, Milde Båtlag, Moss SF, Norsk 29er Klubb, Norsk Brettseilerklubb, Norsk Europajolle Klubb, Norsk Laserklubb, Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Zoom 8 Klubb, RAN, og Sola Brettseilerklubb. Når det gjelder de utlyste Kretsmidlene hadde NSF satt av kr 65.000,- til fordeling. Likevel mottok forbundet kun godkjente søknader på tilsammen kr 31.440. Utlysningen av Kretsmidlene har vært gjort på seiling.no, i nyhetsbrev, og i brev sendt direkte til kretsene, ettersom flere tidligere har klaget på for lite tilskudd fra sentralt hold. NSF oppfordrer derfor interesserte til å søke på midlene i fremtiden.