Le Cam i live

Vincent Riou (PRB) har klart å få kontakt med Vendee Globe seileren som befinner seg inne i det kullseilte skroget

Publisert

Vincent Riou  har kommet til LeCams båt. Riou forteller at «VM Matériaux» har mistet builben fra kjølbladet. Det er årsaken til at båten gikk rundt. Ut av en av båtens gjennomganger i skroget kan Riou se et lite flagg, noe som var et tegn på at Le Cam varlivet inne i båten. Le Cam svarte så på rop fra Vincent Riou. Alle Open 60 båtene har en evakueringsluke i hekken. Dessvere er denne luken på «VM Matériaux» under vann, noe som gjør det vanskelig for Le Cam å komme seg ut av båten i den grove sjøen.

Konkurrenter

Forrige VendeeGlobe for fire år siden vant Vincent Riou, men kun med svy timer foran Jean Le Cam etter 87 dagers seilas. Denne gangen lå Le Cam på tredje og Riou på fjerde plass.

Ikke første gang

Under Vendee Globe 96/97 kullseilte hele fire båter. Britiske Tony Bullimore var innesperret i sin kullseilte båt i fem døgn før han ble reddet. Thierry Dubois ble funnet sittende på toppen av sin kullseilte båt i sydishavet. Etter dette har båtene fått et høyere sikkerhets krav med bla evakueringsluker i hekken, og alle båtene må gjennomgå stabilitets tester.

Powered by Labrador CMS