Ledermøte i Norges Seilforbund

KLUBBKONFERANSE: Ledermøtet ble avholdt i forbindelse med seilforbundets klubbkonferanse på Gardermoen.

NSF-styret fikk ledernes tillit

Til tross for 3,8 millioner i underskudd ga seilforeningslederne styret i Norges Seilforbund sin tillit.

Publisert Sist oppdatert

Mens flere politiske partier har uttrykt sin mistillit til justisminister Sylvi Listhaug og landet står overfor et mulig regjeringsskifte i dag, er klimaet et annet i Norges Seilforbund. Under NSFs ledermøte i helgen uttrykte seilforeningenes ledere at de har tillit til det sittende styret i forbundet. Dette til tross for at det ble fremlagt et rekordstort underskudd på ca. 3,8 millioner kroner for året 2017.

Svikt på flere områder

Underskuddet ble avdekket i høst og er, ifølge styret, et resultat av at det har sviktet i flere ledd. Kostnader er blitt utelatt, feilperiodisert eller feilført fra generalsekretærens side, men det har også sviktet hos regnskapsfører, som er idrettens regnskapskontor. Feilene som er avdekket, er heller ikke blitt oppfanget av NSFs revisor eller forbundets egen kontrollkomité.

– Vi har snudd på hver eneste konto for å finne frem til alt, og opprydningen har resultert i det store underskuddet, sa NSFs president, Jørgen Stang Heffermehl, på ledermøtet.

Han forsikret også om at de hadde gått ned i de minste kontoene i det fremlagte budsjettet for 2018, som viser et lite overskudd på drøyt 100 000 kroner.

– Det er et forsiktig og hva jeg vil kalle et sikkert budsjett, sa Stang Heffermehl, som også lovte at det ville bli fulgt tett opp i året som kommer.

Nedskjæringer i 2018

Av tiltak som er blitt gjort for å få årets budsjett i havn, er blant annet redusert bemanning i administrasjonen. Breddeidrett-ansvarlig, Per Christian Bordal, er blitt konstituert som generalsekretær og vil være det ut året, før man eventuelt foretar seg en ny utlysning. Hans gamle stilling vil ikke bli erstattet, men det er meningen at Bordal skal ivareta noen av sine tidligere oppgaver, og at det sittende styret skal avlaste generalsekretæren på noen områder.

Et annet grep er at driften av hele seilsportsligaen er satt ut til sports marketing-selskapet SailLogic. Det gir lavere og mer forutsigbare kostnader, pluss at det frigjør betydelige ressurser i administrasjonen. Det blir også nedskjæringer i reise- og bilkostnader og toppidrettsbudsjettet.

Fikk tillit

Da Jørgen Stang Heffermehl spurte om styret hadde seilforeningsledernes tillit, fikk han et klart ja på det. I stedet for mistillit fikk styret honnør for å ha gått grundig til verks for å rydde opp. Men styret ble også oppfordret til å vise åpenhet og til å legge opp til en regnskapsrapportering som gir et klart bilde av hva seilforbundets penger brukes til og hva det medfører av aktivitet.