Lei av respittseiling?

De siste to oppslagene på seilas.no om temaet tyder på at folk er lei av respittseling, og ikke minst reglene som dirigerer seilingen i ulike båter. Skal regattaseiling være forbeholdt entypeklassene?

Publisert

Bilde over: Er dette en meningsfylt for for kappseilas?

Dette kan være et betimelig spørsmål ettersom tilbakemeldingene fra flere lesere går ut på at respittseiling, uansett om man seiler under LYS, ORC eller IRC, aldri blir rettferdig. Vi spør våre lesere:

1. Bør regattaseiling være forbeholdt entypeklasser, eller i klasser underlagt respittregler, men under level rating som TP52, GP42 etc?

2. Bør alle som velger respittseiling, satse på LYS regelen, eller bør man også åpne for et system som gir større spillerom til den mer ressurssterke regattaseileren, som ORCi eller IRC?

3. Hvor skal i så fall grensen gå? Idag er det vel i praksis liten forskjell på båtene som velger LYS R kategorien og dem som velger ORCi.

4. Bør Norge følge internasjonale regler eller bør vi rendyrke egne systemer som LYS?

5. Hvor stor betydning er det at norske arrangører påtar seg internasjonale mesterskap som ORCi?

Si din mening her

Powered by Labrador CMS