LYS-rot skapte ekstraarbeid og ny klasseinndeling
LYS-rot skapte ekstraarbeid og ny klasseinndeling

LYS-rot skapte ekstraarbeid og ny klasseinndeling

I hele våres har det vært uro rundt LYS-tallene til den norske LYS-flåten, og det har fått konsekvenser for klasseinndelingen i Helly Hansen Skagen Race og påført arrangøren mye ekstraarbeid.

Publisert

Da Bærum Seilforening hadde planlagt å sette seg ned for å foreta klasseinndelingen i Helly Hansen Skagen Race, var LYS-tallene for årets sesong langt fra klare. Derved ble påmeldingsfristen og fristen for å bestemme seilføring utsatt i samråd med NORLYS,  men heller ikke da den utløp, var alt klappet og klart og LYS-tallene endelige.

Og da arrangementskomiteen de siste timene før 17. mai-festen skulle starte fortsatt registrerte at LYS-tall  ble korrigert og endret, måtte de likevel foreta klasseinndelingen.

NY KLASSEINNDELING. – 16. mai hadde ikke vi fått noen formell liste å forholde oss til, så derfor måtte vi gjøre klasseinndelingen på en ny måte i år, sier regatta-ansvarlig, Inge-Magnar Olerud.

Bærum Seilforening tok derfor utgangspunkt i tallene de hadde per 14. mai, da fristen for å melde seg på og velge seil gikk ut, og foretok klasseinndelingen på dette grunnlaget.

FORBLIR I OPPRINNELIG KLASSE. – Båtene er blitt fordelt etter de LYS-tallene vi hadde på det tidspunktet. Det betyr at alle skal starte i den klassen de er blitt satt opp i i deltagerlisten, selv om LYS-tallet deres senere er blitt korrigert av LYS-komiteen og fått en verdi som normalt skulle tilsi at de skulle ha byttet klasse, sier Olerud.

Klassene i årets Helly Hansen Skagen Race har derfor fått nye, nøytrale navn, og ikke navn som tilsier hvilke LYS-tall de rommer.

Les mer om klasseinndelingene her.