NOR RATING:

HER STÅR ALT: Målebrevet inneholder mye informasjon.
HER STÅR ALT: Målebrevet inneholder mye informasjon.
VERKTØY: Polardiagrammet er et nyttig verktøy for deg som vil få båten til å gå fortere.
VERKTØY: Polardiagrammet er et nyttig verktøy for deg som vil få båten til å gå fortere.

Hva gir målebrevet deg?

Et NOR Rating målebrev inneholder mange data som kan være nyttig, både for deg som seiler og for arrangørene.

Publisert Sist oppdatert

Man tenker seg kanskje en rating som et tall som viser hvor fort båten skal gå i forhold til alle andre båter under ulike forhold. Det er selvfølgelig ikke mulig, men man kan få et gjennomsnittlig måletall (rating) som er nesten riktig under de fleste forhold.

Da har man tatt utgangspunkt i hvor fort båten skal seile i en bane som ser ut som en stor U, med en blanding av vindstyrker og vindretninger; både kryss, slør og lens. Det er dette tallet som er grunnlaget for nesten all regattaseiling under NOR Rating.

Når man beregner et ratingtall, beregner man båtens fart under en rekke forskjellige forhold. Man har beregnet et annet tall som brukes når man seiler regatta på pølsebaner. Her har man bare tatt hensyn til kryss og lens.

Man har også ratingtall som kan benyttes ved lite vind, mellomvind eller mye vind. I praksis er disse lite brukt, men arrangører kan ved å bruke dem få en mer rettferdig regatta. Det forutsetter at seilerne er godt orientert på forhånd.

Polardiagram

For seilerne har målebrevet en nyttig bonus. Da ratingtallet ble beregnet, regnet programmet ut et komplett polardiagram for din båt og dine seil. Dette er tilgjengelig på alle NOR Rating målebrev. Tabellen viser hvor fort du skal kunne seile under ulike forhold, ikke i forhold til andre båter, men hvor fort din båt skal gå med dine seil. Dette er et nyttig hjelpemiddel for å finne riktig seiltrim og å holde fokus oppe under regattaen. Polardiagram brukes av alle profesjonelle regattaseilere når de lærer seg å bruke utstyret. Det kan du gjøre også.

Ta ut kryssvinkel og kryssfart samt optimal lensevinkel og fart fra målebrevet, og klistre det opp i cockpit. Da har du et godt verktøy for å forbedre båtfarten og å bli en bedre seiler. Det er seilkunnskaper som vinner regattaer, ikke båter.

Mer om målebrev og rating kan du lese på NOR Ratings hjemmeside www.norrating.org og på ORC sin side, www.orc.org.