NOR Rating

MARGINER: Ofte avgjøres respitt-regattaer med små marginer, og om de skyldes unøyaktige mål på båt og utstyr, er jo det litt dumt?
MARGINER: Ofte avgjøres respitt-regattaer med små marginer, og om de skyldes unøyaktige mål på båt og utstyr, er jo det litt dumt?

Sjekk målene dine selv

Har du noen gang blitt slått på onsdagsregattaen med syv sekunder? Det kunne du kanskje ha unngått med å få justert målebrevet ditt på forhånd.

Publisert

NOR Rating Måleveiledning er lagt ut i 2017-utgave. Du finner den på hjemmesiden norlys.org. Der kan du se hvordan de ulike målene som ligger til grunn for beregningen av båtens måltall (rating) blir tatt. Du kan selv sjekke om målene for båten din stemmer med det som er registrert.

Begynn gjerne med seilene, for eksempel det største forseilet, dersom du har flere. Tidligere ble ikke seilenes 7/8-mål registrert. Sjekk at målet nå stemmer. Hva med spinnaker-bommen, er den registrert med riktig lengde?

Målene finner du i målebrevet

Hvor finnes målene som er registrert? De viktigste målene står på målebrevet. Målene for seilene finner du også greit i NOR Ratings database, som du har tilgang til via hjemmesiden under «Båtdata/Detaljer».

Vil du gå grundigere til verks, kan du finne hjemmesiden orc.org og registrere deg under ORC Sailor Services. Dette er gratis hvis du har gyldig NOR Rating målebrev. Her finner du alle de obligatoriske målene, det vil si målene som ligger til grunn for beregningen av ditt måltall.

Det nøyaktigste og beste er alltid å måle fysisk direkte på båten det gjelder. Men de fleste båtene har mål som er tatt fra en søsterbåt. Dette er som regel like godt som direkte måling, men det kan jo ha sneket seg inn en feil. Mål som ikke er direkte målt på den aktuelle båten kalles «estimerte mål».

Estimerte mål

I NOR Rating kan flere mål estimeres med forenklede metoder, enten ved at regneprogrammet VPP estimerer målene, eller at måleren selv foretar forenklinger når målene tas. Disse mulighetene er beskrevet i måleveiledningen.

Slik estimering er som regel god nok, men kan også være litt «konservativ». Måleren skal alltid være sikker på at en unøyaktighet ikke fører til at måltallet blir gunstigere enn hva det ville blitt med en helt nøyaktig måling.

Kontakt en måler

Mener du båten din er for konservativt målt, eller du finner noe som ikke stemmer, kan du vurdere å ta kontakt med en NSF-autorisert måler. Måleren har krav på et lite honorar for sitt arbeid, og du må nok betale for nytt målebrev hvis du vil registrere endringer.

Ikke alle mål er like viktige. Noen mål innvirker lite på måltallet, mens andre har større betydning. Kanskje kan du få justert måltallet med et par promille. Der har du de syv sekundene du manglet.