«OPEN CLASS» i SEAPILOT 2STAR

UNNAVINDSBÅTER: Båter med spesielle unnavindsegenskaper, som Seascape 27, vil bli plassert i samme klasse i årets Seapilot 2Star.

Disse båtene passer i den nye klassen

Seapilot 2Star har introduserten egen klasse for båter med planingspotensiale de har kalt «Open Class». Men hvilke båter skal seile i denne klassen?

– Jeg synes kanskje det å kalle denne klassen «Open Class» er litt feil, for Open Class er en klasse med en klart definert betydning i internasjonal seilsport, men jeg skjønner intensjonen som ligger bak, sier Endre Steinbru i klasseklubben NOR Rating

Han har sett på hvilke båter som bør seile i denne klassen.

Bruker ORC-tall

Steinbru mener at man ved å bruke tallene som ligger i ORC, som NOR Rating-målebrevene er basert på, raskt og enkelt kan finne ut av de egenskapene man vil vurdere.

– Den enkleste og mest etterprøvbare metoden, og da skal jeg ikke si at det er den mest objektive eller «riktige», kan være å sammenligne NOR Rating-tallet med og uten spinnaker for en båt. Da må vi forutsette at alle som seiler NOR Rating har akseptert at VPP-motoren (Velocity Prediction Programme) i ORC gir et riktig bilde av båtens egenskaper, det vil si at polardiagrammet stemmer – gitt at inndataene er korrekte, sier han.

Han har delt båtene inn i fire kategorier

  1. Tradisjonelle allround cruisingbåter
  2. Moderne brede båter med gode unnavindsegenskaper
  3. Lette regattabåter (GP 42, Melges 24, Farr 40 etc)
  4. Brede, lette Open-type båter (Pogo 40, Class 40 etc)

Båtenes egenskaper er illustrert i diagrammet under. Der er økende kryssegenskaper er den loddredde aksen og unnavindsegenskapene den horisontale aksen.

[Artikkelen fortsetter under diagrammet]

DIAGRAM: Slik kan båtene grupperes.

 

Ulike båter en utfordring

Ideeen bak NOR Rating er at båter med forskjellige båter med ulike egenskaper skal kunne seile mot hverandre, og normalt blir klassene delt inn etter båtenes rating.

– Det går greit helt til man får tette felt og store, trege båter som skal konkurrere mot små, kjappe båter med lavere rigg og andre egenskaper, sier han.

Dette er noe man ikke minst har erfart på baneseilasene i NORC-regattaene, og det er også noe som har ført til at målebrevet har fått et nytt tall – Class Division Length – basert på båtstørrelse som NOR Rating anbefaler ved klasseinndeling.

– Moderne båter er ofte konstruert med stor bredde og med vekt på gode unnavindsegenskaper. Det er derfor ønske om å dele inn klasser basert på båtenes surfe- og lense-egenskaper i tillegg til det generelle fartspotensialet, sier Endre Steinbru.

Lange legger

I en regatta som Seapilot 2Star som byr på lange legger mener arrangøren, Fredrikstad Seilforening, at det er av en betydning at båtene har noenlunde like slike basis-egenskaper. Blir det lange og mange sløre- og lenselegger vil båter med planingspotensiale ha en stor fordel overfor båter hvor det er lagt mer vekt på bidevindsegenskapene, mens det vil være motsatt dersom regattaen byr på mye bidevind.

Meld deg på til Seapilot 2Star

NOR Rating-måltallet er basert på det som i ORC-målebrevet heter OSN, som står for Offshore Single Number, og dette skal være «rettferdig» i en tenkt regatta som består av 44 prosent kryss, 10 prosent 90 graders slør og 46 prosent lens. I tillegg er det basert på at 25 prosent av regattaen foregår i 8 knops vind, 50 prosent i 12 knop og 25 prosent i 16 knops vind.

Med dette som grunnlag og ved å se på forskjellen i NOR Rating-tallene med og uten spinnaker, har Endre Steinbru laget en liste over en utvalg båter som har deltatt i og kan være aktuelle deltagere i årets Seapilot 2Star.

[Artikkelen fortsetter under tabellen]

Båter som er 10 prosent raskere – eller mer – på lens, vil trolig (arrangøren vil vurdere dette til syvende og sist) bli plassert i det de – riktig eller uriktig – har valgt å kalle «Open Class». Båtene som er under 10 prosent raskere unnavind, blir i utgangspunktet plassert i racing/cruising-klassen.

Illustrasjonen under gir en mer detaljert beskrivelse av hvilke vindstyrker og vindvinkler som ligger til grunn for NOR Rating-tallet.

NOR RATING: Disse elementene er NOR Rating-tallet bygd opp av.
Båttype med spinnaker uten spinnaker % raskere unnavind

Kategori

Banner Halvtonn 0,904 0,885 4% Allround
X-332 0,953 0,927 6% Allround
Marieholm 26 0,756 0,735 6& Allround
X-99 0,964 0,936 6% Allround
Hanse 311 0,893 0,866 6% Allround
Albin Nova 0,908 0,879 6% Allround
Hero 101 0,891 0,863 6% Allrond
First 42 (1981) 0,994 0,962 7% Allround
X-79 0,878 0,850 7% Allround
Bavaria 35 Match 0,990 0,958 7% Allround
Bavaria 38 Match 0,991 0,957 7% Allrond
Express 0,840 0,811 7% Allround
Bavaria 36 CR (2004) 0,939 0,906 7% Allround
Dufour 34 0,940 0,906 8% Allround
First 36.7 0,981 0,944 8% Allround
Hanse 400 0,999 0,956 9% Allround
X-35 (OD) 1,012 0,968 9% Allround
Hanse 371 0,957 0,914 9% Allround
Dehler 38 (2012) 1,106 0,961 10% Moderne
Hansson 31 0,924 0,880 10% Allround
Figaro 2 1,042 0,993 10% Regattabåt
Pogo 30 0,997 0,948 10% Open
X-41 (OD) 1,081 1,026 11% Allround
Dehler 41 (2012) 1,034 0,982 11% Moderne
J/109 0,999 0,947 11% Allround
Elan 350 1,001 0,949 11% Moderne
Performance 35 1,007 0,955 11% Moderne
XP-33 1,012 0,959 11% Moderne
XP-38 1,040 0,985 11% Moderne
Sun Fast 3200 0,987 0,933 12% Moderne
Elan 400 1,054 0,996 12% Moderne
Archambault 31 0,977 0,923 12% Moderne
Farr 30 1,042 0,981 13% Regattabåt
Seascape 27 0,978 0,916 13% Moderne
Archambault 35 1,024 0,959 14% Moderne
Landmark 43 1,132 1,060 14% Moderne
Pogo 10.50 1,073 1,004 14% Open
J/111 1,064 0,992 14% Moderne
Melges 24 0,992 0,924 15% Regattabåt
GP 42 1,185 1,102 15% Regattabåt
Farr 400 1,202 1,113 16% Regattabåt
Pogo 40 1,171 1,079 17% Open