Mange deltakere i International Knarr Championship 2011

21 lag med de beste knarrseilerne fra USA, Danmark, Tyskland og Norge stiller til start når KNS arrangererinternasjonalt Knarrmestersksap i august.

Publisert

I tidsrommet 6. til 13. august blir International Knarr Championship (IKC) avholdt på Oslofjorden. Konkurransen blir arrangert av Kongelig Norsk Seilforening (KNS) i samarbeid med Norsk Knarrklubb.

Regattaen samler 21 lag med de beste knarrseilerne fra USA, Danmark, Tyskland og Norge. Regjerende mester John Perkins fra San Fransisco stiller. Han blir utfordret av de beste danske og forhåpentligvis også av de norske deltakerne. Årets norgesmester Johan Hvide fra Bergen og erfarne knarrseilere som Nils Petter Haugfos fra Drammen og Morten “Mr Knarr” Haugerud fra KNS kan fort blande seg inn i toppen.

Ulikt de fleste andre seilmesterskap seiles IKC i lånte båter. Norsk Knarrklubb Østlandet stiller med 22 båter som velvillig lånes ut av eierne. Eldste båt er over 60 år, den nyeste er bygget for få år siden. Deltakerne trekker en liste med ulike båter for mesterskapet, og får utfordringen med å seile en ny båt for hver regattadag. Her er fokus på mestring av Knarren, og å ta vare på stolte knarreieres båter samtidig som det skal konkurreres på høyt nivå.

Om International Knarr Championship: IKC arrangeres på rundgang mellom Oslo, København, Bergen og San Fransisco og har blitt arrangert hvert år siden 1969. Kun to ganger har en nordmann vunnet mesterskapet; Lars Solberg i 1975 og Morten Heldal Haugerud i 1993. Haugerud deltar også i årets IKC.

Det internasjonale mesterskapet er høydepunktet for de mange knarrseilerne som samles for å seile regatta på høyt nivå og for å feire den klassiske norske båten Knarr. Ved siden av 7 regattadager på fjorden er mesterskapet en årviss samling for seilerne med faste tradisjoner for IKC-fester og sosiale arrangementer.

Mesterskapet er basert på en “Deed of trust” mellom knarrorganisasjonene i de tre landene hvor Knarren er utbredt, skrevet i fellesskap i 1968: “The purpose of the International Knarr Championship is to provide a competition between friends united by their love of the Knarr. While it is a competition, all participants should enter the championships pledging to be the best sportsmen possible in their relations with each other and in the handling of the boats.”

Knarren er en norsk entypebåt, konstruert av Erling Kristoffersen i 1943. Over 300 båter har blitt bygget i tre, og siden 1970-tallet har også over 140 Knarrer blitt bygget i glassfiber. Glassfiberbåtene er laget for å være likt bygget som trebåtene og fremdeles i dag seiles tre- og glassfiberbåter mot hverandre på like vilkår.

Siden den ble populær i Norge etter krigen har Knarren blitt eksportert til Danmark og San Fransisco hvor det i dag finnes meget aktive regattamiljøer. Klassen samler mange gode seilere som sammen med flere “veteraner” holder Knarrseilingen levende på et høyt nivå.