De vanskelige LYS-tallet

– Mange har nye LYS-tall basert på tilfeldigheter
– Mange har nye LYS-tall basert på tilfeldigheter

– Mange har nye LYS-tall basert på tilfeldigheter

Har LYS-tallet ditt gjort et hopp? Shorthandedseiler Tor Hove mener han har avdekket grove feil i forbindelse med samkjøringen av norske og svenske LYS-tall.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med LYS-kommiteens samkjøring med våre svenske naboer er det skjedd til dels dramatiske endringer i LYS-tallet til en rekke båter.

Tor Hove, shorthandedseiler og Elan-importør, har gjort en gjennomgang av de data som er tilgjengelig.

Han forteller til SEILmagasinet at han har brukt noen timer på å gå gjennom de viktigste båtene i den nye svenske listen og sammenlignet den med den gamle norske listen.

– Det er mange endringer, men veldig få som er på mer enn 0,01. Selv om 0,01 kan være forskjellen på liv og død for mange, er jeg av den oppfatning at det kan man

ikke krangle på.

– Men flere båter har fått justert LYS-tallet sitt med opp til 4 hundredeler på mer eller mindre tilfeldig grunnlag, sier Tor Hove til SEILmagasinet.  

Hans undersøkelser viser at dette skyldes følgende:

1) Noen båter har et annet LYS-tall i den svenske tabellen enn i den norske.

2) For noen båter er målene for «standard båt» som er adoptert fra Sverige feil. Dette fører til at norske båter som har oppgitt korrekte mål, får forhøyet LYS-tall

– Prinsippet i LYS-systemet er at rating skal justeres over tid basert på resultater som registreres. For de fleste moderne båter har vi i dag et betydelig bedre datagrunnlag i Norge enn i Sverige. Da virker det underlig at man uten videre skal godta en kopiering av svenske tall på båter som det finnes stort datagrunnlag for i Norge, fortsetter Hove.

– Det er i dag betydelig mindre regattaseiling med havseilere i Sverige enn i Norge.

DIREKTE FEIL. – En del av målene som ligger inne er direkte feil. Resultatet er da at en korrekt oppmålt båt automatisk får tillegg. I andre tilfeller er det snakk om noen cm målefeil og dette gir samme resultat, fortsetter Hove.

Ifølge Tor Hove dreier alle disse tilfellene seg om standard båter som er stort sett identiske. Dette er ikke båteiere som har forsøkt å jukse seg til en fordel ved å kjøpe seg en lenger bom eller lignende. Det er helt vanlige mennesker som har lyst å seile litt regatta og ikke krangle med et overivrig byråkrati.

– Det er meningsløst at mange eiere, leverandører og målere skal bruke masse energi på å få dette riktig. LYS-kommiteen burde ta rev i seilene umiddelbart og gå tilbake til tallene som var gyldig per 31. desember 2008. Skal man man innføre noe nytt, må det skje etter at man har gjort en kvalitetskontroll av det grunnlag som benyttes. Dette burde man benytte 2009 til og så eventuelt innføre en revidert tabell fra 2010, avslutter Hove.

Her er noen av Tor Hoves eksempler:

NOR 11410 First 44.7

Hadde LYS 1,41, har nå LYS 1,45.

0,03 er fordi svenskene har et annet LYS tall

0,01 er fordi P er 10mm for langt, ISP er 6 mm for langt

Begge disse tallene er etter min oppfatning innenfor måletoleranser og har ingen praktisk betydning.

NOR 11733 Elan 40

Hadde LYS 1,30, får nå LYS 1,34.

0,02 er fordi svenskene har et annet LYS tall

0,02 er fordi JLU er 150mm for langt, ISP er 480 mm for langt, IG er for langt

ISP og IG må være målefeil. Alle Elan 40 har samme riggmål og standard målene er feil

NOR 11500 J/109

Hadde 1.30, får nå LYS 1.33.

0.01 fordi bauspydet er 8 cm for langt (er ikke dette en standard båt?)

0.01 fordi AF er over standard.

Standard båt 1.30 +0.01 +0.01 = 1.33 (må være regnefeil...)