Mange optimistjoller på Steilene til helgen

Rundt 100 ivrige optimistjolleseilere vil være i aksjon når Nesodden Seilforening og Bundefjorden Seilforening arrangerer NOK lagcup for optimistjoller på Steilene.

Publisert

Totalt er det påmeldt 20 lag med seilere i alderen 11-15 år, og dette blir et arrangement med stor sosialt og sportslig profil.

Det er andre året NOK lagcup går av stabelen siden klasseklubben valgte å gå bort fra NM status på grunn av lav oppslutning i 2008. Bærum Seilforening sto som arrangør i fjor og avholt et knallgodt arrangement. Dette ser vi ringvirkninger av i år – det er stor interesse for deltakelse og vi har måttet begrense oss til 20 deltakende lag for å sikre et godt format med mange flighter for hvert lag, sier regattaansvarlig i Nesodden Seilforening, Alf Magne Andersen.

- Vi er overveldet over responsen og ser at seilerne setter stor pris på lagseiling. Vi har nådd maksimalt antall lag og opplever at Optimistklassen har flere seilere som ønsker å delta enn det under dagens format er plass til. En kontrast til andre klasser hvor vi ser at man ikke klarer å stille med nok antall lag til å oppfylle kravet til lag-NM. I år ser det ut til at kun E-jollene vil klare å få avholdt lag-NM i slutten av oktober. At vi opplever enorm oppslutning til NOK lag-cup skyldes nok at klasseklubben la om profilen for arrangementet i 2009, hvor fokuset er at det ikke bare er sportslige resultater som vektlegges men like mye at det skal være moro og lærerikt med lagseiling, sier Alf Magne.

Utfordringer med nok dommere

Det er også en stor utfordring for arrangører å skaffe nok banedommere til lagseiling og i dagens NM regler er det et krav til formell utdannelse som banedommer. Under NOK lagcup har klasseklubben lagt til rette for også å inkludere erfarne seilerungdommer som banedommere, dette opplever vi at er godt mottatt blant utdannede dommere og hos seilerne. Vi nyttiggjør oss dette og er veldig glade for at vi under årets arrangement har en god blanding av erfarne dommere i tillegg til både E-jolle-, Laser- og 29’er seilere som stiller opp som dommere. Skulle vi fulgt NM reglene på dette punktet ville vi nok hatt problemer med å mobilisere 12 banedommere.

Lagseiling er veldig krevende å arrangere, formatet vi legger opp til har i alt 68 starter. Årets utgave av NOK lagcup arrangeres av Nesodden- og Bundefjorden seilforening i felleskap. Dette gir mange gevinster; vi samler gode arrangører fra begge klubbene, vi lærer av hverandre og utvikler lagseilingsformatet i felleskap. Vi anbefaler derfor seilforeninger rundt om i landet om å samarbeide om større arrangementer - regatta arrangører tjener også på lagarbeid.

- De fleste lag som deltar denne helgen består av en god blanding rutinerte optimistseilere og mindre rutinerte seilere. Erfaringene viser at seilerne synes at det er litt skummelt med lagseilas til å begynne med, men etter at man har fått trent litt på lagseilingen oppleves det som at det er gøy og de yngre seilerne føler at de får mer av oppmerksomheten. Bånd knyttes på tvers av foreninger: flere lag skal overnatte på Steilene, enten i klubbhuset eller telte på øya og vi gleder oss til å ta i mot alle jolleseilerne, avslutter Alf Magne Andersen.

Powered by Labrador CMS