Mangler 30 millioner kroner

Eierne av «Britannia» trenger minst tre millioner pund, (NOK 27.6 mill) for å ferdigstille kongeyachten til tidsmessig standard. Per idag er ingen slike summer i sikte.

Publisert Sist oppdatert

«Britrannia» ble høsten 2011 kjøpt fra Sigurd Coates av en amerikansk stiftelse som hadde til hensikt å sette båten i stand verdig en ekte kongeyacht. Et italiensk designkontor, Studio Faggione ble engasjert og den erfarne prosjektingeniøren Guiseppe Longo ble satt på som prosjektleder, men etter at interiøret og kjølen som var installert av Solombala veftet i Arkangelsk var fjernet og dekksutyret erstattet med nytt, var det slutt på pengestrømmen.

Amerikaneren Scott Ward som har betydelig erfaring med å finansiere slike prosjekter hadde håpet å skaffe penger til å drive båten slik at veldedige institusjoner kunne benytte båten til arrangementer for superyachts verden rundt, samtidig som båten skulle være et seilende vitnesbyrd på storhetstiden for The Big Class fra århundreskiftet frem til den andre verdenskrig. Trolig har Ward vært for optimistisk med tanke på hva som krevdes for å ferdigstille båten, trolig har han også overvurdert betalingsviljen hos folk til å delta i et slikt prosjekt.

Ifølge en talsperson for prosjektet trengs nå tre millioner pund for å sluttføre byggingen av båten og ingen har idag noen klar oppfatning om hvordan slike summer kan skaffes til veie. Tilbakemeldingene fra mulige investorer går ut på at ingen vil komme opp med penger med mindre det også finnes andre investorer som vil sikre fullfinansiering av prosjektet.

For å komme videre i arbeidet med båten kreves minist en million pund og i så fall skal «Britannia» flyttes fra Cowes der den står utendørs under et telt, til en hall ved Portsmouth på fastlandet. Prosjektet åpner i disse dager en informasjons- og salgsbod i Cowes der man også kan ta mye av utstyret fra den originale «Britannia» i øyesyn, i tillegg til å kjøpe souvenirer og skaffe seg informasjon om prosjektet.

Fra norsk hold hadde man håpet at «Britannia» kunne være klar til Europauken i Sandefjord, Son og Oslo i 2014, men i beste fall ser det ut til at båten tidligst blir seilklar i 2015.