NSF får tilgang til Amerikansk suksess-oppskrift

MESTRINGSGLEDE: Norges Seilforbund lanserer i 2019 et opplæringsprogram som fokuserer på mestringsglede etter en amerikansk modell.
MESTRINGSGLEDE: Norges Seilforbund lanserer i 2019 et opplæringsprogram som fokuserer på mestringsglede etter en amerikansk modell.

Med fokus på mestring i opplæringen

Norges Seilforbund holder på å lage et nytt rekrutteringsopplegg med fokus på mestring etter en amerikansk suksess-formel.

Publisert Sist oppdatert
REKRUTTERING: Per Christian Bordal håper på at suksess fra ishockey i USA skal få flere til å seile.
REKRUTTERING: Per Christian Bordal håper på at suksess fra ishockey i USA skal få flere til å seile.

Brorparten av all opplæring som drives av seilforeningene nå i dag, dreier seg om å få seilerne til å seile fortest mulig mellom to merker. Det er om å gjøre å seile fortere enn kameratene sine; målet er å seile fra dem.

– Jeg er ikke så sikker på om det er den eneste eller smarteste måten å lære bort kunsten å seile på. Nå holder vi på å lage et nytt undervisningsopplegg der progresjon når det gjelder å mestre ulike elementer innen seiling; det å skape mestringsglede, er driveren, sier Per Christian Bordal, generalsekretær i Norges Seilforbund.

Og at dette er en metode som fungerer i praksis, har han en viss sikkerhet for å kunne påstå. Det er blitt forsøkt i andre idretter med hell, og nå får NSF oppskriften til et amerikansk suksess-prosjekt i fanget.

– Ja, det er et spennende prosjekt vi er blitt kjent med og får tilgang til, sier Bordal og forklarer.

Snudde ishockey i USA

– Det hadde seg slik at man mente at rekrutteringen til amerikansk ishockey var på ville veier og at det hadde utviklet seg et usunt miljø. Mye handlet om å finne talentene og dyrke frem dem, mens den store bredden fikk mindre oppmerksomhet. De gode spillerne ble fulgt opp, og opplæring og aktiviteter ble innrettet med prestasjon og resultater som mål. Slik var det inntil en kar i det amerikanske ishockeyforbundet valgte å snu på flisa og lagde et opplegg der det var spillernes personlige mestringsutvikling som ble rettesnoren. Opplegget favnet over alle nivåer.

Bordal forteller at dette «tok helt av» og at rekrutteringen til ishockey i løpet av kort tid ble formidabel. Nå har det amerikanske seilforbundet ansatt den samme personen som skapte det amerikanske hockey-eventyret, og de skal nå innføre de samme prinsippene i amerikansk seiling.

Jobber nå med seiling i USA

– Amerikanerne har fått til en finansiering av RS Feva-joller som har veldig mye til felles med Feva-prosjektet vi hadde i Norge, og de vil nå innføre sitt nye mestringsprosjekt i Feva-klassen. De fikk høre om vårt Feva-prosjekt og det NSF har skapt i tilknytning til det, og i bytte med vår kunnskap og erfaring, vil vi få tilgang til hele det amerikanske prosjektet der det å oppnå mestringsglede hos seilerne har hovedfokus.

Per Christian Bordal forteller at det nå skal igangsettes et prosjekt der det børstes støv av det gamle opplegget med bronse-, sølv- og gullror for Optimist-jollene, og at dette vil bli fornyet og implementert med ideer fra den amerikanske oppskriften.

– Magne Klann og Øyvind Bordal, som har lagd undervisningsmateriellet til RS Feva, er i gang med dette nå. Vi vil også søke råd hos erfarne klubbtrenere, sier han og har store forhåpninger til at dette vil få betydning for den fremtidige rekrutteringen til seilsporten i Norge.

Personlige mestringsutvikling

– Mange forskere peker på at vi må ha større fokus på den enkeltes personlige mestringsutvikling fremfor hvilke resultater de oppnår i konkurranse med andre. Barn og unge møter nå konkurranse på så mange områder i dagliglivet, ikke minst innen skole, utdanning og arbeid. Derfor søker de etter noe annet på fritiden, og det å «få til noe»; å mestre noe som de kan ha glede av sammen med vennene sine og som er en kilde til spennende opplevelser, kommer høyt opp på ønskelisten.

Bordal mener seiling med alle sine varierende muligheter til opplevelser, miljøvennlighet og sin nærhet til naturen har atskillig å by på i så henseende både nå og i fremtiden.

– Vi må derfor gripe muligheten og tenke større enn det å kun skulle seile fortest mellom to merker. At noen også vil gjøre det, tror jeg vil komme som en naturlig konsekvens av å tenke litt annerledes og å drive opplæring med et annet fokus enn det vi har i dag, sier han.

Ambisjonen er at dette nye mestringsprosjektet skal være klart for lansering allerede til sesongstart i 2019.