Mikroplast kveler livet i havet
Mikroplast kveler livet i havet

Mikroplast kveler livet i havet

Den «usynlige» mikroplasten er en stor trussel mot livet i havet, viser ny statusrapport fra Miljødirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Den nye rapporten «Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2014» belyser det økende miljøproblemet, gir oversikt over dagens miljøovervåking og hvilke tiltak som er satt i verk nasjonalt og internasjonalt.

PLAST ER DEN STORE SYNDEREN. – Påvirkningen fra marin forsøpling kan være kritisk for arter i en allerede presset bestandssituasjon. Sjøfugl er en spesielt utsatt gruppe, Vi er langt fra OSPARs mål om at mindre enn 10 prosent av sjøfuglen havhest kan ha mer enn 0,1 gram plastpartikler i magen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

INTERNASJONALT SAMARBEID. OSPAR-konvensjonen regulerer internasjonalt samarbeid om beskyttelse av det marine miljøet i det nordøstlige atlanterhavsområdet.

MARIN FORSØPLING er definert som alt fast materiale fra menneskelig aktivitet – plast, trevirke, metall, glass, gummi, tekstiler, papir – som er forlatt eller på annen måte havner i havet.

Marin forsøpling inkluderer avfall fra landbaserte kilder som er fraktet til havet med vassdrag, avløp eller vind.

Marin forsøpling inkluderer ikke avfall i væskeform, som mineralsk eller vegetabilsk olje, parafin og andre kjemikalier. Biologisk nedbrytbart avfall fra fiskerinæringen og akvakultur omfattes heller ikke.

(Pressemelding fra Miljødirektoratet)