MOLDE SEILFORENING

Solid økonomi gir muligheter

Årsmøtet for Molde Seilforening er gjennomført. Styret opplevde å få redegjort bra for både gjennomført aktivitet og planlagt aktivitet for kommende sesong.

Publisert Sist oppdatert

Oppmøtet var bra, og styret fikk blant annet ros for en fyldig og dekkende årsrapport, og også for et svært ryddig regnskap! Det er veldig kjekt å få slike tilbakemeldinger fra ringrever i foreningen, spesielt siden det legges ned en stor jobb av leder for økonomiutvalget, som fører regnskapet selv. At denne jobben gjennomføres internt sikrer en bedre løpende oversikt for styret og sparer oss årlig for betydelige beløp. Økonomiutvalget har også levert inn mange gode søknader om økonomisk støtte til hovedsakelig sikringsbåter og annet utstyr som skal bidra til økte aktivitetsmuligheter blant barn og ungdom i seilsesongen 2018. Vi har fått inn langt mer enn budsjettert i støtte!

Takk til Prosjekt tilhørighet, sponsorer og tilskudds- og gave­givere som støtter opp om foreningens aktiviteter for barn og unge. Det sikrer at vi får en sesong der vi kan ha flere joller på vannet samtidig, og at vi kan ha alternativt utstyr til ulike typer vannaktivitet tilgjengelig når det er treninger uten vind.

Vi har også andre utvalg som skaper økonomisk bærekraft i foreningen. Husutvalgene får gjennom utleie av Fjærestua og Seilerhytta inn betydelige midler hvert år. Utleien fører også til slitasje, men utvalgene er svært dyktige på å gjennomføre oppussinger gjennom dugnad. På den måte bidrar arbeid fra foreningens medlemmer direkte til en god økonomi.

Akkurat nå foregår det en større oppussing av Fjærestua som gjennomføres helt og holdent gjennom dugnadsarbeid. Målet er å både få et mer innbydende og funksjonelt lokale. Vi er veldig takknemlige for den innsatsen som nå legges ned for foreningen gjennom dugnadene. En stor takk til alle som bidrar!

En solid økonomi skaper muligheter. Det gir oss handlingsrom til å videreutvikle rekrutteringsaktiviteten på jollesiden, og det gir oss muligheter til å jobbe videre med det nye båthuset. Kanskje blir det byggestart allerede denne sesongen? Vi har fått innspill om at foreningen bør ha rekrutteringsbåt(er) for ungdom og nye voksne til storbåtregattaer. Kanskje bør vi aktivt begynne å planlegge dette? Med en solid økonomi åpner det seg i alle fall mange muligheter for interessante tiltak som kan videreutvikle foreningen videre til det beste for seilinteresserte i Molde.