Ice.net har oppgradert

Mot mobil bredbåndsdekning i hele Skagerrak
Mot mobil bredbåndsdekning i hele Skagerrak

Mot mobil bredbåndsdekning i hele Skagerrak

– Vår nyeste oppgradering gjør at det snart er mobil bredbåndsdekning i hele Skagerrak, sier Per Borgklint i Ice.net. Det vil bli hilst velkommen av mange seilere.

Publisert

Det er ingen tvil om at tilgjengelighet til Internett i større og større grad blir en del av hverdagen om bord i en seilbåt, og at Ice.net nå i nærmeste fremtid kan tilby mobil trebåndsdekning i hele Skagerrak, er uten tvil noe som vil bli hilst velkommen av mange seilere.

Etter at amerikanske Access Industries kom inn på eiersiden i Ice.net og har styrket økonomien i selskapet,  har er nettet blitt kraftig oppgradert. Ifølge Ice.net er Norge først ute av de skandinaviske landene med å aktivere den nye funksjonaliteten, som betegnes Boomer Cell.

– Ved å kombinere de mer kjente 450-MHz-frekvensene med Boomer Cell-funksjonaliteten, øker Ice.net dekningen betraktelig i kystnære strøk og til havs, heter det i en pressemelding selskapet har sendt ut.

– For brukerne betyr dette i praksis at dekningen øker fra tidligere inntil 30 nautiske mil til i dag opp mot 60 n mil utenfor land. Alle som bor eller jobber langs kysten vil kunne ha glede av de siste oppgraderingene. Vi har med dette skaffet oss et solid forsprang på konkurrentene i det mobile bredbåndsmarkedet. Ingen andre aktører kan i dag tilby mobilt bredbånd med turbo3G-hastigheter både på land og langt ut i havgapet, sier administrerende direktør i Ice.net, Per Borgklint.

Etter oppgraderingen i Norge er nettet testet av flere fergeselskaper, og tilbakemeldingene er ifølge nettoperatøren positive.

I dag er det bare noen få områder i Skagerrak som mangler dekning, men så snart Boomer Cell-funksjonaliteten aktiveres i Sverige og Danmark vil dekningen være komplett i de aktuelle havområdene.

De teoretiske hastighetene utgjør opp mot 3,1Mbit/s. I praksis betyr dette, ifølge Ice.net, at en vil få nedlastningshastigheter mellom 640kbit/s og 2Mbit/s – avhengig av sted og antall brukere i området. Ved bruk av eksterne antenner vil hastigheten øke ytterligere. 


Kart over dekningsområdet oppgraderes løpende på Ice.net.