Prisforskjeller på oljefilter

Er det forskjell på billig og dyrt oljefilter?

Oljefilteret skal fjerne urenheter fra motoroljen og sikre at motoren ikke blir ødelagt. Det er store prisforskjeller, og filtrene kan tilsynelatende se like ut. På Youtube har flere tatt oppgaven med å studere filtrene i detalj.

Publisert Sist oppdatert

Oljefiltrene vist på bildet over er såkalte inline-filtre som er plassert i smøreoljekretsen hvor oljen presses gjennom en filtermembran. Oljefilteret skal fjerne urenheter og hindre skader og i verste tilfelle maskinhavari som følge av partikler i oljen blokkerer eller ødelegger komponenter i motoren.

Ulik oppbygning

Kutting av oljefilter

En av de som har gjort jobben med å dele ulike oljefiltre fra hverandre og gjøre nøyere undersøkelser er Youtube-kanalen Scramasax. I tillegg til selve filtermembranen består et oljefilter av en fjær som skal sikre at et eventuelt tett oljefilter slipper forbi olje. Oljen vil da ikke bli filtrert, men alternativet er ingen oljegjennomstrømming noe som vil raskt føre til at motoren blir ødelagt. Oljefilteret har også en gummimembran som skal hindre at uren olje fra filteret renner tilbake i motoren når motoren skrus av. Filtrene vist i videoen varierer fra ca 60 kr til 270 kr.

Video som viser fire ulike filtre og oppbyggingen av disse

Faste intervaller for bytte

Det er ulike intervaller for bytte av oljefiltre. For filteret vist på bildet som er til en Volvo Penta, anbefales hver 200 timer eller årlig. Det kan være fristende å utsette bytte av oljefilter hvis motoren har blitt kjørt lite. Dette er ikke nødvendigvis smart siden selve filteret kan degraderes over tid avhengig av hva materiale det er laget av. Det er ikke uvanlig at oljefiltre består av en type papir. Andre filtre kan bestå av et syntetisk materiale.

Filtermembran markert med areal. Volvofilteret har over dobbelt areal i forhold til det billigere M-filteret

I videoen kommer det fram av oljefiltrene er bygd opp forskjellig. Videoen viser at det er betydelig forskjeller i arealet av selve filtermembranen. Andre videoer på Youtube viser tilsvarende forskjeller. Det er også videoer som viser at filtrene som er like utvendig og med lik vekt, har svært ulik innmat. Det kan derfor kanskje være greit å gjøre et søk på Youtube hvis du velger å bruke et ikke originalt filter.