NM-resultatene endelig klare

NM for Ynglinger ble arrangert i Trondheim 28. og 29. august, men først i denne uken forelå en offisiell resultatliste.

Publisert

Etter syv vel gjennomførte seilaser under flotte forhold på Trondheimsfjorden og alle protester ferdigbehandlet ble medaljene delt ut til NOR 406, NOR 1406 og NOR 317, sistnevnte til Lars Wilhelmsen og døtrene Mille og Kristine. Først etter premieutdelingen ble arrangørene klar over at Wilhelmsenjentenes deltakelse medførte brudd på NIFs barneidrettsregeler som sier at minste alder for å delta i et NM skal være 13 år. Jentene var 10 og 12. 

Brudd på barneidrettsregler

Ingen kan vel tro at to kjekke jenter tar skade av å seile regatta med faren sin, men regler er regler og arrangøren mente de ikke hadde annet valg enn å diske båten fra hele regattaen. Ved å ta båten ut av hver enkelt seilas ble også sammenlagtresultatet forrykket. Fra å ligge bak med ett poeng, overtok NOR 1406 ledelsen med ett poeng. NOR 406 søkte deretter om, og fikk godtgjørelse hvorpå NOR 1406 anket.

NSFs regel- og appellkomite blir involvert

Anke gjorde også protestkomiteen som ønsket at NSFs regel- og appellkomite skulle bekrefte eller korrigere resultatisten i forhold til NOR 317.

Anken fra NOR 1406 ble avvist fordi båten ikke var part i høringen om godgjørelse til NOR 406. Hadde den istedenfor å anke søkt godtgjørelse som NOR 406 måtte denne trolig tas hensyn til og innvilges på samme måte som for NOR 406.

Intet regelbrudd

Slik regel- og appellkomiteen konkluderte i anken fra protestkomiteen, ville NOR 406s godtgjørelse og en eventuell godtgjørelse til NOR 1406 imidlertid ha lite å si for den endelige resultatlisten. Komiteen kom nemlig til at NOR 317 ikke hadde brutt noen regel og at det var utenfor deres mandat å diskvalifisere en båt for et eventuell brudd på en bestemmelse, i dette tilfelle NIFs bestemmelser om barneidrett. NOR 317 skulle dermed gjeninsettes på resulatlisten.

NSF tar avgjørende grep

I et brev til arrangøren fra NSFs generalsekretær dater 6. oktober, heter det blant annet:

"Ettersom Regel & Appell komiteen overlater til ’andre myndigheter’ å foreta reaksjoner mot NOR 317 er det min plikt som ansvarlig forvalter hos NSF å be arrangøren om å stryke NOR 317 fra NM listene uten at dette endrer rekkefølgen for de øvrige båtene i de enkelte seilasene. Det betyr at alle båter fra nummer 4 og nedover listen rykker opp en plass på stevnets endelige resultatliste, slik at bronsemedaljen går til NOR 143, sølv til NOR 1406 og gull til NOR 406. Arrangøren bes også om å underrette partene, samt å korrigere resultatene på stevnets hjemmeside.

Jeg vil få poengtere at NSF ikke har myndighet over barneidrettsbestemmelsene og NSF kan derfor heller ikke vurdere om disse kan fravikes i gitte situasjoner. Dette er en generell bestemmelse for norsk idrett, bestemt av overordnet organisasjonsledd og som vi er satt til å forvalte. Dersom dette skal endres, må dette bestemmes på idrettstinget som går hvert 4.år."

En lang, interessant og lærerik prosess er dermed avsluttet og medaljefordelingen fra NM i Yngling 2010 er som følger:

Gull) NOR 406 Henrik Terjesen (Stavanger Seilforening), Joar Styve (Nord-Hordaland Seilforening) og Øystein Pettersen (Moss Seilforening)

Sølv) NOR 1406 Mikkel Thommessen (Kongelig Norsk Seilforening), Andreas Jahn (Trondhjems Seilforening) og Marius Gundersen (Sandefjord Seilforening)

Bronse) NOR 143 Claudio Walker, Terje Bratsettvik og Kenneth Buvik (alle Trondhjems Seilforening)

Powered by Labrador CMS