Blir en realitet i 2017

BLIR ETT: Klasseklubben NOR Rating og Norwegian Offshore Racing Club har planer om å slå seg sammen til en klubb i 2017.
BLIR ETT: Klasseklubben NOR Rating og Norwegian Offshore Racing Club har planer om å slå seg sammen til en klubb i 2017.

NORC og NOR Rating smelter sammen

I 2017 vil NOR Rating og Norwegian Offshore Club bli en og samme klubb.

Publisert Sist oppdatert

Det er i alle fall intensjonen, ifølge en melding som ble publisert på Norges Seilforbund nettsider 15. februar. I 2016 har begge klubbene tatt mål av seg til å forberede denne sammensmeltingen.

– Det er viktig at en felles klasseklubben sikrer at læring fra eksisterende arrangementer blir tatt vare på og videreutviklet, sier Thomas Nilsson, leder av NORC.

– I samarbeid med NSF skal en felles klasse klasseklubb søke å bidra til å opprette kurstilbud og seminarer som dekker hele landet. Klasseklubben skal samle informasjon om kurstilbud både i Norge og internasjonalt, og sikre at dette kommer klubbene til gode. En videre utvikling er imidlertid avhengig av det melder seg tilstrekkelig med frivillige seilere og arrangører til å delta i styret, arbeidsgrupper, kompetansefora og arrangementer. Grunnlaget for dette vil også være avhengig av en god finansiering, sier Sverre Ellingsen, styreleder i NOR Rating.

Vil gi bedre oversikt

De mener at en samlet klasseklubb vil lette oversikten over kompetanse på storbåtseiling, både når det gjelder regler, målebrev og når det gjelder seiling og båthåndtering.

Blant arbeidsoppgavene det kommende året vil bli viet til er å formalisere en ny klassestruktur, legge opp en plan for informasjon og kommunikasjon med medlemmene og formulere en strategi for rekruttering – både til breddeseiling og til internasjonal regattaseiling med storbåter. Dette gjelder seiling med både fullt bemannete båter og shorthanded-seiling.

Det foreligger også planer om å opprette en norsk ranking á la den NORC tidligere har hatt.

Les mer på seiling.no.