Nytt NOR Rating-system publisert

NOR Rating har i løpet av vinteren sammen med NSF flyttet, oppdatert og modernisert NOR Ratings database. Den har vært i drift på nettet siden 2004.

Publisert Sist oppdatert

Både nettsiden og databaseløsningen for «Min Side» er nå operativ, og du kan logge på og løse målebrev for sesongen. Husk å gå over aktive seil før du betaler.

Det har vært en prosess med møter og samhandling for å få i gang den nye plattformen. Per Bøymo har stått for endringen og han har gjort en flott jobb med å få alt på plass. Han vil fortsette arbeidet med å godkjenne alle søknader om endringer og nye målebrev.

Per, som er ansatt i Norges Seilforbund, har vært en ressurs for NOR Rating-styret med sin breddekunnskap innen IT. Styret har tatt over selve driften av siden og har som mål å ha en hjemmeside som skal være proaktiv og ikke bare handle om rating, målbrev eller klassseregler, men også andre seilrelaterte områder. Vi har også vår faste spalte her i SEILmagasinet. Send oss gjerne en mail hvis det er noe du ønsker vi skal ta opp.

For å gjøre deg kjent med siden går du inn på norrating.org. NOR Rating oppfordrer alle som ikke har endret, eller ikke har målebrev til å gjøre dette. Etter 1. mai vil prisen gå opp for kjøp av målebrev.

Merk at hvis du aktiverer seil som er større enn tidligere etter første betaling, blir målebrevet automatisk ugyldiggjort. Du må da betale for oppdatering av målebrevet for at din båt skal ha gyldig målebrev.

NY NETTSIDE: NOR Rating har oppdatert og modernisert sitt system.
NY NETTSIDE: NOR Rating har oppdatert og modernisert sitt system.
MIN SIDE: På Min Side løser du eller endrer målebrevet ditt.
MIN SIDE: På Min Side løser du eller endrer målebrevet ditt.

FRA SEILFORENINGENE

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon.