MÅLEBREV: Omtrent 1250 Nor Rating målebrev er innløst i år.
MÅLEBREV: Omtrent 1250 Nor Rating målebrev er innløst i år.

1250 målebrev innløst i år

Hittil i år er det utstedt omtrent 1250 målebrev i NOR Rating.

Publisert Sist oppdatert

I tillegg er det utstedt 25 ORCi-sertifikater. Dette gjør at Norge er det landet i Nord-Europa som har flest målebrev basert på ORC.

Norge er også en betydelig aktør i ORC. Flest målebrev har Italia med 1554 målebrev totalt. Deretter kommer Norge foran Spania og Nederland. Finland har 56 ORC-målebrev, Sverige har 44, mens Danmark har 24 ORC Club og ORCi målebrev.

I Danmark brukes Dansk Handicap, en måleregel som er bygd på Scandicap-regelen. Dette er det største handicapsystemet for kappseiling for kjølbåter i Norden med ca. 4970 målebrev utstedt.

SRS-systemet, som er en videreutvikling av LYS, har 2610 utstedte målebrev i Sverige.