NOR Rating

MÅLETALL: Målebrevet har fire basistall, basert på fire basismodeller for scoring.
MÅLETALL: Målebrevet har fire basistall, basert på fire basismodeller for scoring.
YTELSE: Ytelseskurver for årets norgesmester, «Fri av Fjærholmen». Kurvene viser sekunder/nautisk mil, lavt tall => høy fart.
YTELSE: Ytelseskurver for årets norgesmester, «Fri av Fjærholmen». Kurvene viser sekunder/nautisk mil, lavt tall => høy fart.
FART: Fartskurver for Albin Nova, First Class 8 og J/70 (orange). Som det fremgår er egenskapene ved mye vind ganske forskjellige.
FART: Fartskurver for Albin Nova, First Class 8 og J/70 (orange). Som det fremgår er egenskapene ved mye vind ganske forskjellige.

Mest rettferdig – eller minst urettferdig

NOR Rating skal gi helt ulike båter muligheten til å konkurrere mot hverandre. Det er en umulig oppgave.

Publisert Sist oppdatert

Oppgaven er å forvalte et system som skal gjøre at en Yngling kan kappseile mot en Melges 24, en IOD eller en Minitonner på en klubbregatta. IF-båter skal kunne starte i regatta mot Seascape 27, og det forventes at ratingsystemet skal jevne ut alle forskjeller i egenskaper som skyldes variasjoner i rigg, seilføring, kjølutforming og propell. Og om ikke det var nok, er det ønskelig at forholdet mellom båtenes fartspotensiale holder seg konstant i alle kurser og vindhastigheter. Det er en formidabel oppgave. Det er dessuten umulig.

Kompromisser

Kompromisser må til. Når det gjelder rating, er det et kompromiss mellom enkelhet og rettferdighet. Enkle systemer som LYS og SRS er lite fleksible, men enkle å forholde seg til. NOR Rating inneholder en masse informasjon. Det kan virke uoversiktelig, men det er her NOR Rating og ORC har sin styrke. Det samme datagrunnlaget som brukes for å beregne et komplett polardiagram for en båt, kan brukes til å kondensere alle disse verdiene i polardiagrammet til en komplisert offshore-bane, en rundbane, en pølsebane eller som NOR Rating ønsker, til et eneste tall som man kan bruke i alle sammenhenger.

NOR Rating baserer seg på ORCs ratingberegning og regelverk. Beregningene er de samme som brukes i nasjonale og internasjonale mesterskap. Forskjellen er at ORCi krever en mye mer omfattende målig av hver enkelt båt, mens NOR Rating og ORC Club bruker standardmål, eller mål fra en søsterbåt som grunnlag for ratingberegningene.

Fire basismodeller

Mange av henvendelsene til NOR Ratings helpdesk handler om forhold hvor båter som tidligere hadde samme rating, nå har fått dette endret. Den største årsaken til dette, er at basismodellen for ratingen ble endret fra en sirkelbane med 5 m/sek vind under LYS til en U-formet kurs med stort spenn i vindhastighet. For å bøte på dette tilbyr NOR Rating fire basismodeller for scoring av regattaer.

  1. Ratingtallet som er beregnet å bruke under vanlig distanseseilas, og som erstatter det gamle LYS-tallet.
  2. Tretallsystem. Er i prinsippet en oppsplitting av ratingtallet med snevrere vindområder. Lite vind: mindre enn eller lik 9 knop, middels vind: 9-14 knop og hard vind: over 14 knop.
  3. Pølsebane. Tall som er beregnet på en kryss-lens- bane, altså ikke slør i det hele tatt.
  4. Pølsebane. Tretallsyste­m med samme inndeling som i punkt 2.
MÅLETALL: Målebrevet har fire basistall, basert på fire basismodeller for scoring.
MÅLETALL: Målebrevet har fire basistall, basert på fire basismodeller for scoring.

Alle disse tallene finnes i målebrevet. Systemet er enkelt og oversiktlig, men det krever at arrangørene holder tunga rett i munnen og at seilerne løser målebrev i god tid. Alle disse tallene brukes direkte ved at seilt tid ganges med ratingen, og man får korrigert tid.

Kan jevne ut forskjeller

Årets norgesmester i storbåtseiling ble «Fri av Fjærholmen», en konstruksjon fra 2001. På de neste plassene kom «Magic», tegnet i 2008 og «Kwanza» fra 2007. Båtene er forskjellige i konstruksjon og utrustning, og det er takket være fleksibiliteten i ORC-systemet at de likevel kan konkurrere på noenlunde like vilkår. Men denne rettferdigheten har en pris, og det er økt kompleksitet. I dette gamet brukes ikke ett ratingtall, men en ideell båtfart beregnet utfra båtens polardiagram på grunnlag av banens beskaffenhet og den aktuelle vindstyrken.

Mellom dette og NOR Ratings standardrating, er det flere varianter. Det enkleste er egen beregnet rating for seiling på pølsebane, det vil si  kun kryss og lens. Denne kan variere en hundredel opp eller ned fra standardtallet. Størst utslag gjør den sannsynligvis på eldre båttyper. Arrangører som har rene kryss-lens-arrangementer bør vurdere å bruke dette tallet.

Vil tilby opplæring

Litt mer arbeid for arrangørene blir det hvis man bruker tretallsystem, men her er det mer rettferdighet å hente. Utpregede lett- eller hardvindsbåter får ikke noe gratis hvis man bruker et tall som er beregnet på seiling i snevrere vindregistre.

Tretall-system fins for både kystseilas og for pølsebane. Ratingtallet for hardvind kan variere mye, nesten 10 prosent for båter som deltar i onsdagsseilasene rundt omkring. Tallene for lettvær viser ikke like store utslag.

Mange uttrykker frustrasjon over at ORC er vanskelig å forstå. For å bøte på dette vil NOR Rating tilby regionale workshops i vinter for arrangører som ønsker å bruke mulighetene som ligger i ratingsystemet.