NYTT: NOR Rating har foretatt justeringer i klassereglene for 2018.
NYTT: NOR Rating har foretatt justeringer i klassereglene for 2018.

Nytt om NOR Rating-klasseregler

Hvert år samles den internasjonale Ocean Racing Congress (ORC) for å vurdere forslag til forbedringer i målereglene ORC International og ORC Club.

Publisert Sist oppdatert

For­slagene kommer fra seilere verden over og utredninger av eksperter. Endringene som blir vedtatt, er i hovedsak av to typer:

Den ene gjelder justeringer i dataverktøyet (Velocity Prediction Programme – VPP) som beregner båtenes måltall (rating). Det er for eksempel en stadig diskusjon om hvordan bølgemotstanden mot båtskroget skal beregnes. Formlene i dataprogrammet justeres fra år til år. Intensjonen er at VPP skal bli stadig mer «korrekt» og kappseilingen mer rettferdig.

Den andre typen endringer gjelder måten båtene skal måles og seiles på. Her er det viktig med klare regler slik at dataprogrammet har riktige forutsetninger for sine beregninger.

Styret i NOR Rating vurderer hvert år vedtakene i ORC og egne erfaringer med utformingen av NOR Rating klasseregler. For disse vurderingene gjelder:

Klassereglene skal være enkle og klare. Båter må måles og seiles slik ORC VPP forutsetter. Her må det foretas avveininger og kompromisser. Det skal ikke være noen direkte motsetning mellom NOR Rating og ORCi, NOR Rating bygger på ORCs arbeid.

Seilere med bakgrunn i NOR Rating-regattaer skal møte velkjente regler når de deltar i ORC-kappseiling i internasjonal sammenheng.

På den annen side inneholder ORC-reglene mange bestemmelser som ikke er relevante for de seilasene som arrangeres av norske seilforeninger. Slike bestemmelser ville bare komplisere seilingen om de ble tatt inn i NOR Rating og utelates derfor. Dette gjelder særlig kravene til måling av båtene, der NOR Rating har langt mer fleksible og lempelige bestemmelser enn ORCi.

Gjennomgangen av årets vedtak i ORC viser at disse ikke krever endringer i NOR Rating-reglene. ORC-vedtakene får bare innvirkning på selve VPP regneprogrammet som også NOR Rating benytter.

NOR Rating har likevel foretatt noen justeringer i NOR Rating-klassereglene for 2018. I første rekke gjelder det regelen for skjøting av spinnaker.

I 2018 reglene heter det nå (D2.5.8):

«Spinnaker skal skjøtes på samme side som storseilsbommen, unntatt under jibbing eller annen manøvrering. Skjøtet kan festes til eller føres over storseilsbommen innenfor dens ytre begrensningsmerke. For øvrig skal skjøtet ikke presses ut fra skrogsiden med noen bom, stake eller annen utrigger.»

De gamle LYS-reglene hadde ikke forbud mot å skjøte spinnaker på lo side, så lenge en ikke satte spri­stake eller bom i skjøtet eller skjøthjørnet. Dette «trikset» («wing-on-wing») er blitt mer aktuelt etter hvert som asymmetriske spinnakere halset i baugspryd er blitt mer utbredt. Seilføringen er også tillatt i enkelte klasseregler. VPP forutsetter ikke en slik seilføring. ORC har tidligere innført en regel som ikke tillater spinnakerskjøting til lo. Styret i NOR Rating ønsker å bringe våre klasseregler i samsvar med ORC her.

En annen justering gjelder kravet om minimums sikkerhetsutrustning for båter som kappseiler. I utgangspunktet er det arrangørens ansvar å oppgi hvilke sikkerhetsbestemmelser som gjelder for den enkelte regatta. Men dersom arrangøren forsømmer seg i dette, har båtene som deltar fortsatt ansvar for å oppfylle noen enkle sikkerhetskrav.

Disse reglene var i 2017 feilaktig plassert i kapittel C, men er nå flyttet til kapittel D, som D.1.4, der de hører hjemme. I praksis gjelder det utstyr og ordninger som for de aller fleste allerede er på plass.

ENDRINGER I ORC FOR 2018

Hvert år blir det gjort små endringer i dataprogrammet som beregner ORC-ratingen. Siden disse endringene automatisk har betydning for NOR Rating som er basert på ORC Club, vil alle nå se endringer på måltallet i forhold til i 2017.

Endringene er i hovedsak grunngitt med fire områder. Forbedringer i beregning av kryssfart har gitt en økning i rating for de aller fleste båtene. For mange båttyper er det også beregnet litt høyere fartspotensiale på lens. Man har også forbedret beregningsmodellen for effekten av roret gjennom vannet. En mer realistisk modell for beregning av mannskapets plassering i lite vind bidrar også til endring i ratingen. Endringene blir ikke store, så de fleste vil oppleve en økning i ratingen på ca. 5/100.

For arrangører kan det være nyttig å vite at ORC har endret de anbefalte grensene for klasseinndeling under regatta:

  • Klasse A: CDL over 11,6 til og med 16,5
  • Klasse B: CDL over 9,8 til og med 11,6
  • Klasse C: CDL over 8,6 til og med 9,8

Det er nå mer enn 100 000 rader med mål fra båter i ORCs database. Hvem som helst kan logge seg på og kjøre en test på sin egen båt eller på andre båter med den oppgraderte 2018-versjonen av ORC-motoren via ORC Sailor Service.