Spleiselag

NOR Rating holder prisene uforandret, men spleiselaget er like viktig.

Publisert Sist oppdatert

NOR Rating vil beholde samme priser på målebrev i 2018 som man hadde i 2017. Klasseklubben tilstreber å holde kostnadene på et så lavt nivå som mulig, samtidig som servicenivået må være som man forventer ellers i samfunnet. Målet er at hele kontigenten skal gå til service og tjenester.

NOR Rating er et spleiselag. Skal vi bli bedre, må vi kunne forlange at de som kappseiler i NOR Rating er med på spleiselaget. For en normal båteier vil utgiftene til målebrev være i størrelsesorden 1–3% av de årlige kostnadene.

En del er dugnad, en del er vitenskapelig puslearbeide, og en del er spleiselag. Med ORC i bunnen er vi ganske trygge på at grunnlaget for ratingberegningene er så gode som det praktisk lar seg gjøre. Dette arbeidet innebærer en årlig revisjon av ratingmodellen basert på innkomne forslag samt testing og evaluering av modellene. I dette arbeidet kan det inngå testing i vindtunnel og i modelltank.

For at dette maskineriet skal går rundt er vi selvfølgelig avhengig av å få dekket kostnadene. Nye båtmodeller, ny design og nye materialer presser grensene for hva man kan få til med seilbåter. ORC beregner hva man kan få til under en rekke forskjellige forhold med en spesifikk seilkonfigurasjon.

Selfølgelig vil vi at måltallet skal være så riktig som mulig. All kunnskap om forhold som endrer ytelsen blir lagt inn i den årlige revisjonen av måltallene. Avgiften til ORC for målebrev er den største utgiftsposten i NOR Rating.

Alle NOR Ratings systemer er nettbaserte, men det betyr ikke at de er vedlikeholdsfrie. Vedlikehold og oppfølging av systemene samt drift av helpdesken, er den nest største kostnadsposten i NOR Rating. Her vil det skje forandringer i de nærmeste årene.

Vi vil blant annet i samarbeid med Norges Seilforbund prøve å gjøre disse tjenestene mer strømlinjeformete og mer rasjonelle. Jo flere som er med på dette spleiselaget, desto bedre blir produktene. Kostnadene for hver enkelt seiler blir da også lavere.