NORC innkaller til årsmøte

Norwegian Offshore Racing Club holdert årsmøte på Dronningen mandag 26. April klokken 19.00

Publisert

Årsmøte skal behandle de saker som fremkommer på vedlagte saksliste. Etter årsmøte vil det bli informasjon om NORC Rankingen 2010  og Einar Sisseners Minnepokal 2010

SAKSLISTE

 

1.     Godkjenne innkallingen og saksliste

2.     Velge dirigent og sekretær

3.     Velge to til å undertegne protokollen

4.     Årsberetning

5.     Regnskap i revidert stand

6.     Innkomne forslag

7.     Fastsettelse av pris for målebrev

8.     Fastsette medlemskontingent

9.     Vedta budsjett og handlingsplan

10.   Valg av styreleder

11.   Valg av de styremedlemmer som er på valg

12.   Valg av 2 revisorer

13.   Valg av valgkomite

14.   Valg av representant til overordnede idrettsmyndigheters møter, eller gi styret fullmakt til å gjøre slik utnevning.

Powered by Labrador CMS