Norge seiler mot ORC-LYS
Norge seiler mot ORC-LYS

Norge seiler mot ORC-LYS

Skal stemningen på NORLYS’ årsmøte være retningsgivende, går det nå mot et nytt respittsystem i Norge basert på ORCs database.

Publisert Sist oppdatert

Det var det ingen tvil om da NORLYS’ leder, Sverre G. Ellingsen, ba om en prøvevotering etter at et 30-tall debattanter hadde fått tømt seg om sine synspunkter. Tre hender strakte seg i været da det ble stemt for å benytte svenskenes SRS-system som fremtidig respitt-system i Norge, mens det var en skog av hender i salen i Bjørvika i Oslo da det skulle voteres over ORC-LYS.

UT MED LYS-KOMITEEN. Men det var ikke dette man formelt skulle bestemme på det ekstraordinære årsmøtet som ble avholdt. Innkallingen inneholdt et forslag til nye lover, og den foreslåtte lovendringen ville ha som praktisk effekt at NORLYS ikke lenger behøvde å ha en LYS-komité.

Dagens andre voteringspost var et forslag fra styret om at det skulle kunne benytte 200 000 kroner til å legge til rette for et nytt respitt-system.

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt.

SØKNAD TIL NSF. Hvilket respittsystem det til syvende og sist skal bli i Norge, hadde derimot årsmøtet ikke mandat til å bestemme. Det som nå skjer, er at NORLYS’ styre vil legge dette frem en søknad overfor Norges Seilforbund, og etter prøvevoteringens klare utfall, er det all grunn til å tro at søknaden vil inneholde bokstavene ORC og ikke SRS.

– Vi skal diskutere dette på et styremøte i svært nær fremtid og avgi vår innstilling overfor NSF umiddelbart etterpå, sa Ellingsen til SEILmagasinet rett etter årsmøtet.

Han karakteriserte årsmøtet som svært positivt og at det inneholdt mange konstruktive innspill.

VIDERE PROSESS. I og med at LYS-komiteen nå er en saga blott, vil håndteringen av det respittsystemet som blir valgt, bli lagt inn under seilforbundets tekniske komité.

Gitt at det blir en «light variant» av ORCs system som endelig blir valgt, sier Per Bøymo i NSFs tekniske komité følgende om den videre prosessen:

– For hver enkelt båttype vil vi nå gå inn i ORCs database og finne et antall like søsterbåter til denne, og så vil vi finne flytestillingene på dem for å se hvordan de flyter i vannet. Dermed vil vi kunne finne båtens reelle vekt. Dernest vil vi se på krengemålene for disse båtene, slik at vi finner stabiliteten. Det vil i praksis si at vi kjører ut målet som heter VCGE, som er et tall som uttrykker stabiliteten på en krengetestet båt. Og dette, sammen med «skrogfilen» – det vil si skrogmålene i ORCs database – og de dataene vi har på rigg og seil i NORLYS’ database, vil gi målene på de enkelte norske båtene.

ORC-LYS-TABELL. Tanken er at det nå skal utabeides en tabell over måltallene til alle båter med standard seil, rigg og kjøl, mens båter som avviker fra disse standardene, vil få måltall deretter. Det nye respittsystemet vil være et ett-talls system, men om det vil inneholde to eller tre sifre, er foreløpig ikke bestemt. Ifølge prøvekjøringer mellom NORLYS’ og ORCs databaser, varierer måltallene mellom de to basene i gjennomsnitt under 1/100, hvilket betyr at de fleste ikke vil få store endringer av sitt nåværende LYS-tall i det nye systemet.

KORREKSJONER. – En dimensjon er at hver enkelt båt skal få et riktigst mulig måltall, men det er også viktig at måltallene blir riktigst mulig i forhold til båtenes ulike størrelser, sier Sverre G. Ellingsen.

Etter det SEILmagasinet erfarer har båter i 40–45 fot-klassen i dagens LYS-system ekstra gunstig LYS-tall i forhold til båter i andre størrelser, og derfor vil de største korreksjonene i det nye systemet kunne komme for båter som er mellom 40 og 45 fot.

KLART 1. APRIL 2013. – Jeg regner med at vi skal ha klart et nytt system innen 1. april, sier Per Bøymo i NSFs tekniske komité.

I løpet av denne tiden vil såvel NORLYS og Norges Seilforbund også måtte fatte en rekke policy-beslutninger om hvordan det nye respitt-systemet skal fungere i praksis.

Et 30-tall seilere møtte frem på det ekstraordinære årsmøtet, og flere av dem var langveisfarende. Til stede var representanter fra blant annet Stavanger, Bergen, Ålesund og Bodø.