NSF gjør en stor innsats internasjonalt

Norges Seilforbund har mange oppgaver, og ikke alle er klar over den store innsatsen forbundet gjør i internasjonale organisasjoner for å fremme seilsporten og være med og styre utviklingen av den.

Publisert Sist oppdatert
President: President i Norges Seilforbund Tor Møinichen.
President: President i Norges Seilforbund Tor Møinichen.

Jeg vil derfor gjennomgå vårt arbeid og representasjon i disse fora, ikke minst fordi vi står foran valg i World Sailing (WS). For øvrig er vi med i EUROSAF, Nordisk Seilforbund og Ocean Racing Council. Etter at Stand Up Paddle (SUP) og bølgesurfing er tatt opp som grener i NSF, er vi også med i International Surfing Association. I tillegg er vi med i Nordisk Båtråd gjennom Norsk Båtråd og direkte i European Boating Association.

Internasjonalt i seiling

Det går mot den årlige konferansen og årsmøtet i WS. Denne gangen i Barcelona. Årets møte kommende november er spesielt fordi det skal velges nytt styre, og alle komiteer skal utnevnes på nytt for den kommende fireårsperioden. De som ønsker gjenvalg har for lengst begynt posisjoneringen. President Carlo Croche og flere andre i det sittende styret ønsker gjenvalg. Andre ønsker også å bli valgt, så det blir spennende. I tillegg skal det etableres et nytt Council, men her utpekes medlemmene av de respektive gruppene; 16 grupper i alt.

På komiténivå har Marianne Middelthon sittet i Racing Rules Committee og Umpires Sub Committee, Thomas Nilsson i Oceanic & Offshore Committee, Thomas Føyen i Windsurfing & Kiteboarding Committee og NSFs og WSs tidligere generalsekretær, Arve Sundheim, i Review Board. De fleste av disse ønsker å fortsette arbeidet. Så får vi se om vi får med flere nordmenn i andre komiteer i dette viktige arbeidet.

På bakgrunn av det store antall målebrev som er utstedt i Norge, sitter vi med tre representanter i Ocean Racing Council Congress, og det er Thomas Nilsson, Per Bøymo og Sverre Ellingsen. Thomas Nilsson sitter også i Offshore Classes & Events Committee og i Promotion & Development Committee. Per Bøymo sitter i Measurement Committee.

Stig Hvide-Smith ble tidligere i år valgt til 1. Vise-President i EUROSAF på dets årsmøte sist april i Minsk. Her har det vært en del diskusjon og misnøye med governance, men med Stig som 1. visepresident håper vi dette blir bedre. Det pågår også et arbeid med å knytte de regionale seilforbundene tettere og mer formelt til World Sailing, og her vil Stig kunne spille en nøkkelrolle.

NSF er medlem i Nordisk Seilforbund (NoSF), som feiret sitt 100-års jubileum i Oslo i 2015. Her møter de landene som utgjør Gruppe G i WS (de fem nordiske, pluss de tre baltiske landene) for å samordne sine synspunkter i forkant av WS’ årskonferanse og årsmøte. Møtet denne gangen blir i Riga. NSF har for tiden sekretariatet (rullerer mellom de fire store landene i NoSF for to år ad gangen), så undertegnede er fungerende president og Espen Guttormsen fungerende generalsekretær.

NoSF velger også to representanter for Gruppe G i World Sailing Council hvor beslutningene tas. Stig Hvide Smith har sammen med Kurt Lönnqvist fra Finland sittet i to perioder á fire år og kan ikke gjenvelges. På årsmøtet i NoSF i Oslo i april 2016, ble de to som har vært varamedlemmer til Council de siste fire årene, Hans Natorp fra Danmark og Úlfur H. Hróbjartsson fra Island, valgt til nye Council-medlemmer og som nye varamedlemmer ble Stefan Rahm, generalsekretær i Svensk Seilforbund, og undertegnede valgt for kommende fireårsperiode. Skiftet skjer i november.

Internasjonal Surfing

Norge har ikke representasjon i International Surfing Association, så her er det en jobb som må gjøres med det internasjonale arbeidet.

Båtrådene

Arbeidet i European Boating Association og Nordisk Båtråd er av stor betydning for vår alles opplevelse av båtlivet, da det er her spørsmål som regulerer båtlivet på generell basis, sikkerhet til sjøs og miljø diskuteres.

Norsk Båtråd består av NSF og KNBF (Kongelig Norsk Båtforbund). Her møter fra NSF tidligere president Peter Larsen, som leder NSFs komité Båt & Samfunn, Espen Guttormsen og undertegnede.

Arbeidet i Norsk Båtråd er av stor betydning da de to organisasjonene representerer båtbrukerne i Norge og kan tale med én felles stemme mot våre politikere på vegne av nesten 100 000 båteiere.

I Nordisk Båtråd møter kun Peter Larsen fra NSF. Her søker man, som i Nordisk Seilforbund, å samkjøre synspunktene i forkant av møtene i European Boating Association (EBA). Peter møter også i EBA sammen med en representant fra KNBF.

Seiltinget 2017

Seiltinget 2017 blir arrangert den siste helgen i mars 2017 på Sjøen for alle. Det blir en god anledning til å oppleve en spennende båtutstilling, hvor vi arbeider for at seilbåter denne gangen skal bli godt representert, i tillegg til å delta på Seiltinget. Jeg håper på godt oppmøte begge steder.

President: President i Norges Seilforbund Tor Møinichen.