NORLYS og NORC satser på sikkerhet for norske seilere

Klasseklubbene NORC og NORLYS har gått sammen om å etablere Norske Regattaseileres Sikkerhetskomité (NORSK), skriver NORLYS leder Håvard Ravn Ottesen i en pressemelding

Publisert

 

Nils Nordenstrøm blir daglig leder for organisasjonen.

Da Nils Nordenstrøm trakk seg som leder for Teknisk komité i NSF under Seiltinget grep NORC og NORLYS anledningen til å sikre seg Nordenstrøms kompetanse innen sikkerhet. De to klasseklubbene har nå startet NORSK sammen.

 

-         Behovet for en organisasjon som kan støtte seilere og arrangører for å gi sikker regattaseiling har eksistert i lengre tid.  Vi i NORC og NORLYS bestemte oss for å etablere den nye sikkerhetsorganisasjonen etter at Nordenstrøm trakk seg fra sitt verv som leder i NSF’s tekniske komité, sier Håvard Ravn Ottesen, leder i NORLYS. Han får full støtte fra Thomas Nilsson, leder i NORC, om at Nordenstrøm er rett mann til rett jobb.

 

-         Nordenstrøm er den som har arbeidet lengst og gjort mest for å fremme sikkerhet på regattabanen i Norge. Han sitter i tillegg i de rette komiteene i ISAF og det gjør han helt klart til den mest egnede personen til å lede denne organisasjonen, sier Nilsson.

 

Ottesen mener det er veldig viktig at arbeidet for økt sikkerhet på regattabanen blir fulgt opp.

 

-         NORSK skal være en selvstendig organisasjon med eget styre, og skal bidra til å fremme positive holdninger til sikkerhet under regattaseiling i Norge.  Vi har også invitert til et godt og konstruktivt samarbeid med NSF i deres overordnete arbeid som nasjonal myndighet tilsluttet ISAF, og tilbyr NSF en plass i NORSK’s styre, sier Ottesen.

 

Det nye styret i NSF er positive til initiativet og skal behandle forespørselen fra NORSK om en NSF representant i den nye organisasjonen på sitt første styremøte tirsdag.

 

NORSK er allerede registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og arbeidet med å finansiere den nye organisasjonen er i gang.

 

Formål

NORSK har som formål å arbeide for sikkerhet for norske regattaseilere gjennom å:

 

Fremme positive holdninger til sikkerhet ved regattaseiling i Norge i alle ledd, inklusive seilforeninger, klasseklubber, arrangører og seilere

 

Anbefale sikkerhetsmessige tiltak ved regattaer

 

Fremme sikkerhetsmessig opplæring og trening

 

Gi anbefalinger til Norges Seilforbund og andre relevante fora med hensyn til sikkerhet ved regattaseiling.

 

Handlingsplan ved etablering

 

Å etablere samarbeidspartnere og styre for å starte opp og organisere NORSK’s virksomhet.

 

Å utvikle retningslinjer for sikkerhetskontroll ved regattaer, basert på ISAF’s Special Regulations (Sikkerhetsreglene), klasseregler og andre relevante standarder

 

Følge opp at retningslinjene blir gjennomført gjennom å delta i opplæring og kontroll ved regattaer i samarbeid med arrangører og klasseklubber

 

Å lage forslag til ”Submissions” til ISAF på sikkerhetsområdet til ISAF’s årsmøte 2009

 

Å lage detaljert handlingsplan og budsjett for fremtidig virksomhet.

 

Powered by Labrador CMS