NORLYS tilpasser

Forskjellige LYS tall på samme båter i Norge og Sverige har skapt problemer for seilere og arrangører. Nå kan NORLYS gjøre tilpasninger der de mener det er nødvendig.

Publisert

NORLYS er i gjeldene regelsett pliktig til å følge de mål som er satt av SSF i svenske tabellbåter. Grunnet at disse i enkelte tilfeller avviker betydelig med hva som er etablert standard for NORLYS er enkelte måltall etter NORLYS LYS-komite helt feil.

NORLYS styre har per telefonmøte i kveld diskutert saken. Etter rådføring med SSF, ønsker NORLYS styre å endre definisjonene i NORLYS regler fra

LYS-tabell Tabell for kjølbåter, sportbåter, flerskrog eller joller utferdiget av SSF til

LYS-tabell Veiledende tabell for kjølbåter, sportbåter, flerskrog eller joller utferdiget av NORLYS.

Dette medfører i praksis at NORLYS i hovedsak benytter seg av SSF tabeller, men at de vil gjøre tilpasninger hvor LYS-komiteen mener dette er hensiktsmessig.

Jamfør NORLYS regler, skal disse reglene godkjennes av Norges Seilforbund. Om NORLYS ikke får annen tilbakemelding i løpet av morgendagen, anses regelendringen som godkjent.

Håvard Ravn Ottesen

Leder NORLYS

Powered by Labrador CMS