NORSK BAVARIA KLUBB

FÆRDERSEILASEN: Bavaria-båter utgjorde 10 prosent av deltagende båter i Færdern 2017.
Bavaria 38 Khita IISIKKERHET OG UTSTYR: Uansett om du seiler tur eller regatta er det viktig at båt og utstyr fungerer. Men du trenger absolutt ikke det dyreste utstyret for å delta i regattaer.
SIKKERHET OG UTSTYR: Uansett om du seiler tur eller regatta er det viktig at båt og utstyr fungerer. Men du trenger absolutt ikke det dyreste utstyret for å delta i regattaer.

Seile regatta med Bavariaen? Jeg?

Det er 2000 Bavaria seilbåter i Norge og de fleste nyter turseiling. Imidlertid er Bavaria-seilere godt synlige i klubbregattaer og i de store regattaene i Norge.

Publisert Sist oppdatert

For eksempel deltok noe over 20 Bavariaer i Helly Hansen Skagen Race i 2017 og nærmere 60 i Færderseilasen. Med dette utgjorde Bavaria 10 prosent av deltagende båter. Det er bra. Jeg er imidlertid sikker på at det er mange som har lyst og har vurdert deltakelse, men som av ulike årsaker ikke tar det siste skrittet.

Deltakelse i regattaer kan ses på som organisert turseiling, og Bavariaklubben ønsker å motivere og bidra til at enda flere Bavaria-eiere får oppleve spenningen, gleden og det sosiale aspektet ved regattaseiling. En bi-effekt av å seile regatta er at du øker din seilkunnskap og får en båt som er bedre trimmet og ship-shape, ikke minst sikkerhetsmessig.

Terskel

Hva trenger jeg for å kunne delta i regattaer? De fleste medlemmene i Bavaria—klubben har en båt som kan brukes i regatta.

Man kan imidlertid fort miste motet når man hører ekspertene diskutere seg imellom, eller når man får råd om hvilket utstyr og ikke minst seil som er nødvendig i regattasammenheng.

Start med det utstyret du har og på et nivå som passer deg og gjør egne erfaringer.

For eksempel er det er fullt mulig å seile regatta med bare rulleseil! Velg regattaer hvor terskelen for deltagelse ikke er så høy. Typisk vil dette være uformelle klubbregattaer («onsdagsregattaer») og de brede og turpregede regattaene som arrangeres rundt i landet. Flere av disse regattaene har også egne turklasser som bidrar til å senke terskelen for deltakelse ytterligere, som blant annet «TurGlede» i Færderseilasen og Skagen Race.

Det kan imidlertid være en risiko for at du får blod på tann og «vokser» ut av standardutstyret, og at dine krav til seilegenskaper øker. En god og balansert seilbåt er også mye behageligere å seile tur med. Dog er det ingen grunn til å bli ekstrem – det er tross alt mannskapet som avgjør både hvor hyggelig dere har det og hvor godt dere seiler.

Du finner veiledning og tips for å komme i gang som regattaseiler på Norges Seilforbunds (NSF) hjemmesider. Jeg vil her komme med noen supplerende kommentarer.

Formalia

For å kunne delta i regattaer må du i de fleste tilfeller være medlem i en seilforening som er tilknyttet NSF. Norsk Bavaria Klubb er ikke en slik forening. Medlemskap i en lokal seilforening gir også tilgang til et aktivt regattamiljø og mulighet for å delta i foreningsseilaser.

Seilbåter som skal delta i regattaer må i utgangspunktet ha et nasjonalt seilnummer. Det kan gjøres unntak i uformelle klubbregattaer og for deltakere i turglede-klassene som nevnt foran. Merk at seilnummeret også kan benyttes som nummer i Småbåtregisteret (administrert av Redningsselskapet). Da blir det færre numre å holde orden på. Seilnummer bestilles på NSFs hjemmesider.

Målebrev

NOR Rating er et målesystem hvor hver båt får et handicapmål (målebrev) basert på målene på båt og seil. Måltallet benyttes som en korreksjonsfaktor ved tidsberegningen i seilasene. På denne måten kan ulike båter konkurrerer mot hverandre.

Å få målebrev kan oppfattes som en litt omstendelig prosess som må planlegges i god tid før regattadeltagelse. Har du en standard båt som Bavaria vil det normalt ikke være behov for å måle annet enn seilene.

Du skal imidlertid være klar over at en del individuelle elementer ved båten din har betydning for måltallet. Dette gjelder for eksempel kjøl, propell, spinnaker/gennaker eller ikke, shorthanded (kun én eller to om bord) eller fullt mannskap.

Det kan være lurt å få målt seilene (og eventuelt få limt på seilnummer) når du likevel leverer inn seilene til en seilmaker for ettersyn.

For start i tur-klasser trenger du normalt ikke målebrev. Turklassene deles gjerne inn etter båtstørrelse og egenskaper, og det seiles uten spinnaker og gennaker.

Krav til båt og utstyr

Kravene til båt og utstyr vil variere. Regattaer over åpent hav og nattseilaser har mer omfattende krav enn lokalklubbens ukentlige ettermiddagsregatta. Dette gjelder særlig sikkerhetsutstyr.

Det er uansett viktig at båt og utstyr fungerer og at du har nødvendig sikkerhetsutstyr, uansett om du seiler tur eller regatta.

SIKKERHET OG UTSTYR: Uansett om du seiler tur eller regatta er det viktig at båt og utstyr fungerer. Men du trenger absolutt ikke det dyreste utstyret for å delta i regattaer.

Grunnleggende kunnskaper

Erfaring fra turseiling er et veldig godt utgangspunkt for regattadeltagelse. Deltakelse i turglede-klassen er et godt sted å starte for å unngå hektiske fellesstarter og stressende situasjoner.

Her kan du seile ditt eget løp og konkurrere hvis du ønsker det. Alternativet er også å være med andre båter med erfarne seilere først, eller få med en som har erfaring om bord i egen båt.

Du vil stort sett forholde deg til sjøveisreglene, som du må kunne uansett om du er tur- eller regattaseiler. I tillegg må du ha kunnskap om de grunnleggende kappseilingsreglene. Man må blant annet kjenne regelen om at båter som seiler for babord halser viker for dem som seiler for styrbord halser, og at lo båt viker for le båt. Kappseilingsreglene kan du kjøpe hos Norges Seilforbund. Mange seilforeninger gir ut sammendrag og kortversjoner av de viktigste reglene.

Som nybegynner eller erfaren regattaseiler vil det uansett være viktig å være godt forberedt og seile ut fra egne forutsetninger. Noen grunnleggende bud er:

  • Sjekk at du har nødvendig og oppdatert utstyr
  • Start i klasser uten spinnaker/gennaker
  • Delta på briefingmøte, les regattareglementet og spør andre som kjenner regattaen
  • Sjekk vind- og værmelding
  • Det er ikke om å gjøre å vinne starten og være nærmest rundingsmerker
  • Hold stø kurs hvis du har retten til veien, vik i tide hvis du har vikeplikt
  • Rev og jibb før du må
  • Naviger med god sikkerhetsmargin
  • Tren båt og seilhåndtering med mannskapet på forhånd
  • Tenk sikkerhet, trygghet og trivsel før resultater

Seiling handler om mestring og trygghet, og det skal gjelde for alle om bord. Husk derfor at skipperens ansvar er komplett og uten begrensninger. Det gjelder også beslutningen om å delta i en regatta – uansett forhold. Er du klar for å ta det ansvaret, er du klar for å seile regatta.

Så, hvordan kan jeg bli mannskap og skaffe meg erfaring? Du finner mannskapsbørs under «Forum» på Bavariaklubbens hjemmesider, www.bavariaklubben.no, eller du kan søke kontakt og råd via klubbens Facebook-sider. Er du medlem i en lokal seilforening kan du gjøre tilsvarende der.

Kanskje vi møtes på regattabanen i år?