NSF og KNS forener krefter for å skape morgendagens generasjon toppseilere.

Gjennom programmene ”ToppSeil” (NSF) og ”Unge toppseilere i KNS” vil NSF og KNS intensivere samarbeidet for å skape gode vekstforhold for unge seilere med ambisjoner, skriver hovedtrener i KNS Iens Ludvig Høst på foreningens hjemmeside.

Publisert

Generalsekretær/sportsjef Espen Guttormsen, landslagstrener og ”ToppSeil”-ansvarlig Jacob Haug har sammen med Hovedtrenerene i KNS Jan Steven Johannessen og Iens Ludvig Høst sett på hvordan man gjennom disse programmene sammen kan bidra til å løfte toppen av ungdomsseilere videre i en internasjonal karriere.

ToppSeil er NSFs program for unge talenter i Norsk seiling.   Programmet tilrettelegger inspirasjonssamlinger i Norge og for motivasjon og forberedelse av livet som toppidrettsutøver.   I tillegg til treningssamlinger vår og høst arrangerer Toppseil også barmarkssamlinger, testing på Olympiatopppen, og oppfølging fra trener.

KNS har i et år arbeidet med utviklingen av programmet ”Unge toppseilere i KNS”.   I tett samarbeid med Norges Toppidrettsgymnas (NTG) har KNS etablert et ambisiøst program for unge toppseilere.   Programmet arrangerer et stort antall treningssamlinger i inn- og utland.   Selv om programmet omfatter KNS-seilere så åpner det også for et antall faste gjesteseilere fra andre klubber. Utenlandssamlingene som vinterens samlinger i Qatar, Riva/Torbole, La Rochelle og Cavalier har dessuten vært åpne for seilere fra alle klubber.   I tillegg til intensiv seiltrening organiserer programmet deltakelse med trener i et antall Europa-cuper, samtlige NorgesCuper.   Som deltaker i programmet får utøveren også helhetlig coachoppfølging.

Det er full enighet om at det er viktig å skape et størst og bredest mulig ungdomsmiljø i norsk jolle og brettseiling.   Bare med en bred plattform av aktive idrettsutøvere kan vi være sikre på at vi til enhver tid kan utvikle topper på Olympisk nivå.

Begge programmene bør fortsette parallelt og samtidig styrkes.   Noen umiddelbare effektiviseringer for deltakerne kan avstedkommes gjennom utvikling av felles treningsdagbøker mv. 

 

KNS har i sine program en satsning mot en-mansjolle (laser radial for damer, laser standard for menn), skiff (29er XX for damer og 49er for menn), brett (RSX eller lignende for både damer og menn).   NSF støtter KNS i sitt valg av klasser, og deres valg av rekrutteringsklasser da dette bygger opp under de olympiske klasser Norge satser på. Det er klasser med store miljøer ute i Europa. Laser 4.7 er i dag den raskest voksende klassen i Europa og velegnet som overgangsbåt fra optimist   til Laser Radial.  Laser Radial er i KNS også den naturlige rekrutteringsbåten for gutter. RSFeva er tilsvarende en god overgang for de som ønsker en tomannsjolle – fra optimist til 29er.   29er-miljøet bør utvikles bredest mulig både for gutter, jenter og mixed.   Med en bred nasjonal plattform av 29ere vil vi ha store muligheter for å utvikle særskilte talenter videre i hhv 29erXX og 49er.   I Norge har vi i dag et raskt voksende BIC T293-miljø hvor talentene blomstrer.   Her vil vi i fremtiden finne rekrutteringsgrunnlaget for RSX.   Allerede nå i 2011 har vi talenter i RSX som vi NSF og KNS støtter sammen fram mot OL – forhåpentligvis allerede i 2012.   ToppSeil har gjennom NSF sine rekruteringsklasser også fokus på andre klasser. At man delvis jobber mot forskjellige klasser er ikke til hinder for at man kan skape gode synergier der plattformen er felles.

Selv om verken Toppseil eller Unge toppseilere i KNS har mulighet til å nå et ubegrenset antall seilere i sine treningsprogrammer så er NSF og KNS sammen opptatt av å skape muligheter for langt flere ungdommer som vil satse på seiling som idrett.   Både gjennom arrangement av samlinger som er åpne for seilere fra alle klubber og gjennom trenerutvikling og attrahering av internasjonale trenere med spisskompetanse vil samarbeidet kunne skape utviklingsmuligheter for ungdommer fra hele seil-Norge.

Norge har få profesjonelle seiltrenere og ut over NSFs trener 1 og trener 2-kurs har vi liten tradisjon for utvikling av trenere på et høyt nivå.   Vi ser også en tendens til at   seiltrenere både her hjemme og internasjonalt først og fremst er fokusert på seilteknisk trening.   Hele det mentale området får liten oppmerksomhet.   Seiling stiller – mer enn de fleste andre idretter – også store krav til utøverens psyke.   Sammen vil NSF og KNS søke spisskompetanse for å utvikle tilbudet for prestasjons og konkurranseorientert coaching.   Allerede nå planlegges det trenerseminar for høsten 2011.

For å støtte opp det norske trenermiljøet vil vi i større grad å trekke bevisst på internasjonal spisskompetanse.   I samarbeid med NSF, NTG og NBK har KNS har hentet inn Jaroslaw  Miarczynski, polsk topptrenere for RSX.   Han skal jobbe med de beste brettutøverne, men også bidra til løfting av den norske brett-trenerkompetansen.   Vi ønsker både å tiltrekke oss flere slike internasjonale topptrenere og å organisere trenerprogrammer og seminarer der vi kan overføre deres kompetanse til det norske trenermiljøet.

Norge har et stort antall ungdommer som allerede ligger høyt på rankingene og europacup- resultatlister.   Utgangspunktet for en bred og offensiv satsing er derfor bedre enn det har vært på mange år.   Vi har samtidig en lang vei å gå for å komme tilbake på toppen av internasjonal og Olympisk seiling. 

Powered by Labrador CMS