NSF satser på Volvo Ocean Race

NSF står bak søknaden om anløp i Oslo for VOR flåten, og nå satser seilforbundet også på at det blir en norsk båt på startlinjen i 2011.

Publisert

Bildet over: Det kan bli flere norske flagg å se i neste Volvo Ocean Race

Seilforbundets Vibecke Schøyen har sammen med Steff Herbern utarbeidet en imponerende søknad for at Volvo Ocean Race skal legge et av anløpene til Oslo. Søknaden har overbevist regattaledelsen om at det teknisk og strategisk ikke er noe i veien for at seilerne kan få et fullverdig opphold i Oslo, med plass til båtene i sjøen ved Aker Brygge eller foran Rådhusplassen og rikelig med areale til å løfte båtene på land ved Hjortnes vest for Aker Brygge og Tjuvholmsutstikkeren. Om det er aktuelt er også Askerbanen en fin arena for innshore seilasene som nå er blitt en viktig del av Volvo Ocean Race. NSF har søkt Oslo kommune om en garanti på kr 50 mill for arrangementene som vil strekke seg over 14 dager, og Anette Wiig Bryn hadde, etter det Seilas kjenner til stilt seg bak en garanti på kr 30 mill. før hun forlot posten som byråd for næring og kultur. Nå skal en slik garanti behandles i bystyret, og vi forstår at hverken politikerne eller kommunens ansatte lenger himler med øynene over å måtte garantere for et betydelig beløp for å få et slikt arrangement til Oslo. Byen er nå blant de 34 søkerne som er i andre runde av aktuelle anløpsbyer. Til slutt blir det 6-8 byer som får besøk av regattaen, mens Alicante forlengst er bekreftet som startby.

Norsk båt

Det største hinderet for norsk besøk er trolig at de aktuelle vertsbyene også trenger backing fra et båtprosjekt, selv om havnene trolig skal fordeles før alle deltakerne er klare. Seilforbundets generalksekretær og Whitbread/Volvo veteran Espen Guttormsen er derfor godt i gang med å jobbe frem et norsk prosjekt der både finansieringen og seilerne skal være norske. Prosjektet passer godt inn i NSFs satsing mot storbåtseiling gjennom NORSteam projsktet, og Guttormsen er opptatt av å løfte norsk seilsport ut på den internasjonale arena. Med et budsjett på 20 mill. Euro skal nordmennene finansiere en ny båt og Guttormsen sier til seilas.no i dag at han er relativt optimistisk med tanke på å få et slikt prosjekt i havn. Han er i dialog med flere potensielle sponsorer. Etter Knut Frostads to prosjekter og «Ericsson 3» der tre norske seilere var på laget finnes kjernemannskapene med den nødvendige erfaringen allerede. Eivind Melleby er neppe aktuell da et VOR prosjekt vil kollidere med hans OL satsing i Star, men både Arve Roaas og Aksel Magdahl er trolig klare for en ny runde. Det var mange norske seilere som søkte om å få være med på «Ericsson 3» og flere av dem vil sikkert være aktuelle når en ny seilas starter om drøyt to år. Seilforbundets satsing er beundringsverdig og vil gi norsk seilsport et skikkelig løft om de skulle lykkes med ett eller begge disse prosjektene.

[email protected]