Ny struktur på trenerutdanningen

NSF vil ha mer fokus på trenerne og deres rolle, samt gi flere en mulighet til å blir trenere på fulltid og deltid. Derfor lanserer NSF en ny struktur på trenerutdanningen.

Publisert Sist oppdatert

Dette er i tråd med Norges Idrettsforbunds stor-satsing på trenerutvikling de siste årene. I alle forbund ser man at idrettens fremtid i stor grad er avhengig av trenere som kan løfte.

– Det er mye morsommere å trene unge og eldre utøvere når man har kompetanse,, kunnskap og kjærlighet til seiling. Dessuten er det uhyre viktig for seilerne og foreningene at trenerne fungerer optimalt. De har en mye viktigere oppgave enn seil-Norge tradisjonelt tillegger dem, sier Iens Ludvig Høst.

Han er leder for NSFs trenerutvalg og ansvarlig for den nye satsingen på trenerutdanningen.

– For på den ene siden å gi alle som begynner å seile lyst til å fortsette med seilsporten, for samtidig å utvikle idrettsmiljøet i klubben og eliteseilere som ønsker å satse tungt, må vi ha kompetente, inspirerte og dyktige trenere på alle nivåer!

Slik ser den nye løypa for trenerutdanningen ut:

• Assistent-trener: – 2 dagers teoretisk/praktisk undervisning samt ett e-læringskurs under idrettens kursportal.

• Trener 1: - 45 timer teori + 45 t praksis + 3 e-læringskurs og noe litteratur

• Trener 2: - 90 timer+90 timers praksis + 3 e-læringskurs og noe litteratur

• Trener 3 - ett års løp med seminarer og praktisk coaching-arbeid med mentor

Trenere har en helt sentral plass i klubbutviklingen og driften av klubben. NSF tar sikte på at mindre foreninger kan samarbeide om å ha en trener på fulltid eller deltid,, og at de litt større skal ha en egen på fulltid. Vi må komme dit at «seiltrener» blir en mulig karrierevei. En av de store utfordringene i dag er at trenerne er løselig tilknyttet på timebasis. De kommer til trening og går igjen etter trening. Dermed får de liten mulighet til å utvikle en egen seiltreneridentitet.

– Allikevel er også de unge deltidstrenerne veldig viktige for å utvikle ungdomsmiljøet i klubbene. Hvis seilforeningene ønsker å utvikle et godt ungdomsmiljø i klubben, må de tilby flere karriereveier for de ungdomsseilerne som ikke velger toppidrett; ligaseiling,, match og ikke minst trener-, arrangør- og dommer-virksomhet, som er eksempler på slike muligheter innen klubbmiljøet, sier Høst.

NSF er allerede i gang og har i løpet av året utdannet 45 assistent-trenere, 55 trener 1, seks trener 2 og de er i gang med de tre første trener 3-erne. Trener 2 og 3 er naturlige hovedtrenere i foreningene.

– Målet er at vi skal ha trenere i Norge som er i stand til å lage et fantastisk idrettsmiljø for barn og ungdom, et miljø der ungdom har lyst til å være og delta, sier Per Christian Bordal, breddeansvarlig i NSF.

Det årlige målet er å utdanne minst 50 assistent-trenere og trener 1, 25 trener 2 og fem trener 3.

NSF har også innført egne etterutdanningsseminar som blir holdt i forbindelse med NC-er og mesterskap. Disse kommer til å ha vesentlig teknisk fokus for at trenerne skal kunne følge med i utviklingen. For at trenerne skal beholde sin status, må minst ett etterutdanningsseminar gjennomføres hvert fjerde år. Det er det samme kravet som gjelder for dommere.

I 2018 kommer også NSF til å arrangere et kursholderkurs. En av utfordringene i det nye systemet er at det trengs flere kursholdere, og da er det viktig å få erfarne trenere til å holde assistent-trener- og trener 1-kursene.

Påmelding til denne sesongens trenerkurs er allerede lagt ut på seiling.no – det er vårt håp at alle kursene fylles opp og at trenere og klubber er tidligere ute med å tenke trenerutvikling enn de har vært tradisjonelt.