SEILERNES 17. MAI: Det er mantraet for Færderseilasen 2016, som Per Bøymo har prosjektansvaret for. (Foto: Morten Jensen)
SEILERNES 17. MAI: Det er mantraet for Færderseilasen 2016, som Per Bøymo har prosjektansvaret for. (Foto: Morten Jensen)

Omvendt suksess i Færder’n

Å starte de minste båtene først, ble en suksess i Færder’n anno 2015.

Publisert Sist oppdatert

HOVEDBILDE: Anne Moe Nikolaysen leder gruppen som skal væøre med og forme Færderseilasen for neste år. [Foto: Morten Jensen)

Det slår en undersøkelse Kongelig Norsk Seilforening har foretatt etter årets Færderseilas, fast. Et stort flertall av de nærmere 500 svarene KNS har innhentet, bejubler årets løsning der de minste båtene startet først og de største sist.

– Men, sa Per Bøymo, prosjektansvarlig for Færderseilasen som presenterte undersøkelsen, – det er også 20 prosent av dem som svarte, som synes det var skummelt med så mange båter i det trange Drøbaksundet.

De uerfarne må med

Færderkomiteen KNS har nedsatt og som på debriefingen nylig var representert ved Anne Moe Nikolaysen, konkluderer dog med at den omvendte startrekkefølgen er noe man vil bygge videre på i 2016.

– Men med noen justeringer, som hun sa.

Bare 7 prosent av de som svarte, sier de ikke kommer til å delta i Færder’n i 2016, så at man vil oppleve et stort frafall for neste års regatta, tyder ikke undersøkelsen på.

Undersøkelsen viser imidlertid at det er de mest erfarne seilerne som har svart – under 10 prosent av besvarelsene var avgitt av førstegangsseilere, og Bøymo konkluderte med at noe av Færder’ns utfordring om man skal komme tilbake til gamle deltagerrekorder, er å finne et konsept som også appelerer til de ikke fullt så erfarne seilerne.

Båter som hytter

Fra salen under debrief-møtet som ble avholdt nylig i KNS’ lokaler, ble det hevdet at man egentlig ikke skal ha noen forhåpninger om å nå gamle tall, fordi flertallet av de som nå kjøper større seilbåter, kjøper dem for å ha dem som hytte, og at det er seilere som slett ikke har tanker om å benytte båten i regattaer.

Fra salen ble det også hevdet at det er for komplisert å delta med hensyn til måleregler og sikkerhetsbestemmelser. Det ble også tatt til orde for å skille familieseilere og regattaseilere i separate klasser.

– Kommer det en med grått seil, vet jeg jo at jeg ikke har noe der å gjøre, var det en som sa.

Må kunne velge selv

Et forslag gikk også på at seilerne selv i større grad skulle få velge selv hva slags bane de ville seile og om de ville seile med eller uten spinnaker – og at det ikke nødvendigvis var båtstørrelsen som skulle bestemme dette.

Undersøkelsen viste også at seilerne ønsker seg et sosialt arrangement, men at de ønsker seg en fest for seilere og ikke en hel by.

Færderkomiteen har forsøkt å formulere målet med Færderseilasen med noen få ord, og har landet på «Seilernes 17. mai».

– Vi hadde først «Seilsportens 17. mai», men tok vekk dette med sport. Færder’n skal være en regatta som favner bredt og som er et tilbud til både gamle og yngre seilere, sa Nikolaysen i komiteen som skal jobbe videre med å forme neste års Færderseilas.